Cultura cooperativa

El sector cultural i artístic, en general, és un actor econòmic que genera llocs de treball i benefici per a la indústria. Localitats d’arreu del país atrauen centenars i milers de persones gràcies a esdeveniments festius, artístics i comercials. Però és aquest el tipus de cultura què volem? Com podem dur a terme una cultura transformadora i no privativa i excloent?

Ho analitzem en el següent monogràfic on hi han col·laborat Laura Arias, Amàlia Garcia, Damià Torruella, Cèlia Fernández, Èlia Campreciós i Neus Altisent. Fotografia de portada: Àlex Solé. Fotografies de Clarens Val.


Amb el suport de: