Habitatge cooperatiu

Els elevats preus del lloguer i la impossibilitat de fer front a la hipoteca per comprar un pis han afavorit a l’auge de l'habitatge cooperatiu en cessió, una oportunitat de canvi al model tradicional que garanteix un habitatge just, digne i assequible. 

En el següent monogràfic hi han col·laborat l’il·lustrador Jordi Barenys Haya, Mònica Ortiz, Damià Torruella, Èlia Campreciós, Aina Serra i Neus Altisent. Fotografies de Clarens Val.


Amb el suport de: