Dones Visuals treballa per un audiovisual més igualitari i inclusiu


Malgrat que hi ha un 64% de dones que es formen en audiovisual, l’accés a la professió i la continuïtat de les seves trajectòries està plena d’obstacles i falses creences que limiten la seva plena participació, sent el lideratge femení només un 26% de mitjana en els darrers anys.

Per aquest motiu, Dones Visuals posa en marxa El Pla estratègic per un audiovisual igualitari i inclusiu, aquest pla que compta amb el suport del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i de l'Institut Català de les Dones, vol ser una continuació de les accions dutes a terme els darrers anys i pretén ser un pas més en el camí de la transformació de l'audiovisual català en un de més just i divers, tant en termes de representativitat com de representació. Dones Visuals posa de manifest que cal un compromís des de l'administració i de tot el sector per aconseguir no solament un audiovisual lliure de discriminació, sinó per enriquir-lo amb narratives, temàtiques i cinematografies que necessiten una perspectiva diferent i renovadora dels canons hetero patriarcals i colonials. És necessari i urgent que el paradigma des del qual s'ha construït l'imaginari audiovisual canviï. S'han de desconstruir els prejudicis conscients i inconscients i generar un veritable espai d'igualtat d'oportunitats per a transformar el nostre audiovisual en un de més igualitari i inclusiu. 

El Pla estratègic per un audiovisual igualitari i inclusiu consta de quatre línies de treball. Per una banda, el recull i anàlisi de les bones pràctiques en perspectiva de gènere i diversitat d'altres institucions i entitats, tant de la cultura audiovisual com de l'àmbit internacional en matèria de formacions. Es vol elaborar un informe amb mesures correctores, criteris aplicats a les convocatòries públiques i provades i altres dades. La següent línia de treball tracta de l'estudi i anàlisi de la situació actual en la indústria a través de l'elaboració d'eines per identificar i recaptar les dades de les professionals disgregades per diversitats amb persones i entitats expertes. Una altra línia de treball es tracta del Pla de formacions, consistent de l'elaboració d'un pla de formacions per a professionals del sector audiovisual, així com de les administracions que lideren la cultura audiovisual a Catalunya. Enfocades a treballar l'imaginari, els prejudicis inconscients, la representació i representativitat. Per últim, el Pla estratègic compta amb l'Acció Arrel, que consisteix en el disseny i implantació d'un programa de creació audiovisual centrat en la primera fase de desenvolupament d'un projecte audiovisual. Aquesta acció pretén ser un programa d'acompanyament i assessorament adreçat a cineastes que s'identifiquin com a dones o amb el gènere femení assignat en néixer, dones pertanyents a col·lectius històricament discriminats.

Dones Visuals neix el 2017, és una associació que reuneix més de 500 dones professionals de tots els oficis del cinema, el seu objectiu és revertir de forma efectiva la desigualtat històrica per raó de gènere existent al sector audiovisual. Dones Visuals treballa per defensar, promoure i fer efectiva la presència de les dones en l'audiovisual, amb la certesa que el cinema no assolirà la màxima qualitat si no s'incorporen les mirades i les pràctiques de les dones cineastes. La seva missió s'estructura en diferents punts transversals i interrelacionats començant per incrementar la participació de les dones en l'audiovisual i visibilitzar el seu talent femení, passant per incorporar la perspectiva de gènere i d'interseccionalitat, impulsant mesures d'acció per a afavorir la incorporació de dones en l'audiovisual i crear comunitat entre les dones cineastes per a aconseguir la igualtat d'oportunitats, tot promovent la creació artística femenina, a partir de crear diferents iniciatives i accions de forma pràctica i palpable, amb una incidència real en el sector i en les pròpies dones cineastes.

Dones Visuals comença a aplicar mesures específiques des d'una perspectiva interseccional l'any 2019, tant en els programes del Pla d'Acció, com en les propostes presentades a les principals institucions de l'audiovisual català. El Pla d'Acció consisteix en quatre accions diferenciades que treballen per a posar a l'abast a dones cineastes la formació, l'assessorament i l'acompanyament necessari per impulsar i potenciar la realització dels seus projectes audiovisuals, incidint directament en les diferents fases de desenvolupament i la mateixa realització d'aquests. 

Subscriu-te al butlletí de jornal.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article