L’educació en consum, clau per afavorir el pensament crític


Els nostres infants i joves són les persones consumidores del futur i cada vegada tenen més interioritzada la preocupació pel planeta, per trobar maneres de consumir més sostenibles, ètiques i responsables.

En aquest sentit, l’educació en consum esdevé clau i té el repte d’abordar les relacions de consum des de diversos punts de vista: l’entorn més proper –el jo, la família, els amics, el barri–, l’entorn més ampli –la nostra regió, el nostre país...– i també globalment –les conseqüències dels nostres actes al món–.

L’Agència Catalana del Consum sempre ha estat conscient de la importància de l’educació en consum i, per aquest motiu, fa 15 anys va impulsar l’Escola del Consum de Catalunya (ECC) com a centre permanent d’educació en consum. Els objectius principals de l’ECC són, d’una banda, garantir la inclusió de l’educació en consum a l’aula en totes les etapes i per a totes les necessitats educatives i, de l’altra, facilitar-ne l’accés a tota la població escolar catalana, així com als docents i a les famílies.

Per això els serveis de l’ECC s’adrecen a tots els centres escolars catalans, tant en les etapes d’educació primària i secundària com a l’ensenyament post-obligatori –ja sigui batxillerat, cicles formatius, universitats o qualsevol altre– i, com no podia ser d’una altra manera, als centres d’educació especial. I a més, oferim seminaris i sessions didàctiques als docents i xerrades a les famílies.

Així, les activitats que ofereix l’ECC estan pensades en clau de currículum escolar i segueixen els Objectius de Desenvolupament Sostenible impulsats per la ONU, que contemplen qüestions com ara la salut, l’educació, les desigualtats, la inclusió, la protecció del planeta i la lluita contra el canvi climàtic, l’energia o el consum i la producció responsables, entre d’altres.

El nostre model d’educació en consum treballa els valors de la solidaritat, la justícia, la responsabilitat i la sostenibilitat, la participació, el respecte i la tolerància, l’empatia, l’apoderament i l’esperit crític i creatiu. Perquè tot plegat contribueix a la formació integral dels petits i els adolescents i els dona eines perquè esdevinguin persones consumidores responsables i crítiques, però també perquè treballar des d’aquesta perspectiva és el que permet aconseguir canvis significatius.

En els tallers de l’ECC, l’alumnat és protagonista i artífex del seu propi aprenentatge, per aquest motiu totes les matèries es treballen a partir de la formulació de preguntes i respostes, tenint sempre en compte el binomi emoció-raó que es troba present en qualsevol acte de consum.

En aquest món globalitzat i canviant, l’educació en consum contribueix a la formació integral de la persona, i ha de fer-ho treballant noves maneres de sentir, pensar i actuar. Eduquem per afavorir el pensament crític i la participació, atenent especialment el desenvolupament de la consciència individual i col·lectiva dels infants i joves com a consumidors responsables i actius. La finalitat és que siguin capaços de fer una elecció lliure, racional, crítica i saludable a l’hora de triar entre els béns i els serveis que ofereix el mercat.

Convé destacar, però, que l’educació en consum no és monopoli de l’administració, sinó que ha de ser participada també per les famílies, la societat, les universitats i tots els agents que s’hi vulguin sumar. Si creem sinèrgies entre tots aquests agents, multipliquem la seva presència a la nostra societat i, en conseqüència, aconseguim una incidència major en nens, nenes i joves.

En resum, eduquem amb l’objectiu final de promoure entre la ciutadania una actitud responsable, crítica i activa envers el consum: responsable per prendre consciència de les conseqüències dels nostres actes de consum, crítica per actuar des de l’anàlisi i la reflexió i activa per orientar la presa de decisions.

Subscriu-te al butlletí de jornal.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article