Es presenta el Codi de Consum de Catalunya a Brussel.les

El text regula aspectes que no contempla la legislació comunitària, entre d'altres, que els serveis tindran una garantia mínima de sis mesos

L'espai Catalunya Europa de Brussel.les va ser ahir el marc de presentació del nou Codi de Consum de Catalunya. Jordi Anguera, director de l'Agència Catalana del Consum va destacar “la importància que aquesta Llei sigui ben coneguda a Europa, molt especialment perquè en aquests moments, la proposta de Directiva europea de Drets dels Consumidors, redactada el 2008, es troba en fase d’esmenes, i perquè totes les empreses europees que operen a Catalunya estan obligades a complir-la”.

El nou Codi de Consum és pioner i regula aspectes que no contempla la legislació comunitària. El marc normatiu assenyala, entre d'altres, que els serveis tindran una garantia mínima de sis mesos i que la tramitació d'una baixa ha de ser tan fàcil com donar-se d'alta.

Així, en relació a les obligacions dels prestadors dels serveis, el Codi de Consum determina, per primer cop a Europa, que els serveis que no comptin amb una normativa específica s’han de garantir com a mínim per un període de sis mesos. A més, el procediment de donar-se de baixa d’un servei no pot ser més dificultós que el procediment per donar-se d’alta. El Codi també marca que no es pot interrompre el servei d’un client ni incorporar-lo a un fitxer d’impagats, si no hi ha com a mínim dues factures o rebuts que no s'hagin pagat i si sobre aquests no hi ha cap reclamació pendent de resolució. En el cas dels serveis de marca, els prestadors d’aquest tipus de serveis estan obligats a fer tots els tràmits dels consumidors, resoldre les seves incidències, donar informació sobre béns i serveis i respondre de les garanties comercials com si fossin la mateixa empresa de la marca que exhibeixen. De la mateixa manera, si donen d’alta al client, també han de donar-lo de baixa, si aquest ho demana.

El Codi de Consum, a més, fa una classificació pionera dels serveis i diferencia entre serveis a les persones, sobre els béns o les coses, bàsics, de tracte continuat i de marca.

En l'apartat d'innovacions la llei marca que si s’adquireix un producte en una màquina automàtica, aquesta ha de dispensar un comprovant de la transacció. En el cas de les condicions de pagament, el comerç que accepta targetes (o altres mitjans de pagament de manera habitual), no pot limitar l’ús en determinats períodes o condicions, punt que la Directiva europea de pagaments no contempla.

Totes les empreses que prestin serveis a Catalunya, sigui quin sigui el seu origen, estan obligades a complir aquests i la resta de requisits del Codi de Consum. Les grans empreses tenen fins al 23 de gener per adaptar-se a les noves obligacions, mentre que les pimes disposaran de sis mesos més.

Entre les novetats que acull el nou text legislatiu hi ha el concepte de “consum responsable” i determina que les relacions de consum s’hauran d’ajustar als criteris de racionalitat i sostenibilitat, en relació amb la preservació del medi ambient, la qualitat de vida, l’especificitat cultural, el comerç just, l’endeutament familiar, els riscos admissibles i altres factors que determinen l’adequat desenvolupament socioeconòmic. Les persones amb discapacitat també són un col·lectiu que veu millorats i reforçats els seus drets com a consumidors. Així, es contempla el concepte d’“informació accessible” i es determina que els poders públics han de fomentar la inclusió del Braille en l’etiquetatge productes, en especial a aquells que afectin a la seva salut i seguretat.


Més informació:  www.consum.catNo hi ha cap comentari

Comenta aquest article