Augmenta la resistència als antibiòtics

Un estudi de la Societat Espanyola de Medicina Preventiva, Salut Pública i Higiene -SEMPSPH- publicat en l'edició digital de la revista Journal of Hospital Infection, constata un significatiu augment de les resistències als antibiòtics al llarg de la darrera dècada. L'anàlisi s'ha centrat en concret en les infeccions nosocomials -derivades de l'atenció mèdica- i comunitàries per 'Staphylococcus aureus' resistents a la meticilina en pacients hospitalitzats entre1993 i 2003. No obstant això, el doctor Ángel Asensio, autor de l'article i investigador responsable de l'estudi del grup EPINE explica, segons recull IBLNews, que les dades referides al període 1999-2005 revelen també un marcat increment de les resistències a antibiòtics entre altres patògens, com és el cas del Escherichia coli, el més freqüent en les infeccions hospitalàries. El treball revela que al final de la dècada 1993-2003, el 41% de les infeccions per Staphylococcus aureus eren ja resistents a la meticilina i també les infeccions per altres bacteris són cada vegada més difícils de tractar a causa de les multi-resistències, segons aquest expert.

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article