Creixement imparable de la superfície artificial

Dels 23 milions d'habitatges que hi ha construïts a l'estat espanyol 2 milions, és a dir el 9%, estan buits, dada que es desprèn del darrer estudi Canvis d'ocupació de sòl a Espanya, presentat pel ministeri de Medi ambient i que avui recullen diaris com El País. L'augment de la construcció a l'Estat és, segons l'informe, perquè la vivenda s'ha convertit en un actiu financer. Així l'estudi destaca com el territori està sent la base de l'expansió de l'entramat immobiliari constructor que es manté, en bona part, per la política de tipus d'interès baixos. Però per a posar al mercat els pisos buits el diari destaca que si bé la Llei d'Hisendes Locals permet incrementar en un 50% l'impost sobre béns immobles als propietaris d'aquests habitatges, el Ministeri d'Economia, hi renuncia. L'estudi ha estat realitzat per l'Observatori de la Sostenibilitat a Espanya -OSE- que també recull com s'està executant una transformació del territori amb l'augment dels regadius en zones de secà que en molts dels casos pateixen, a més, d'una escassedat de recursos hídrics, i una disminució de les zones humides naturals amb un increment de les zones humides artificials, com embassaments, el que s'anomena superfície artificial. Així el sòl artificial representa el 2,1 per cent del territori, i es va incrementar gairebé un 30% en el període 1987-2000, degut, segons els autors de l'informe, a la substitució del model urbanístic d'ocupació vertical per un model horitzontal.

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article