Els taxis de Tarragona i Lleida entre els més cars

Tarragona, Lugo i Lleida, per aquest ordre, són les ciutats que tenen les tarifes de taxi més cares, d'entre les quaranta-dues ciutats que la Federació de Consumidors Facua ha triat per un estudi comparatiu en què ha tingut en compte diferents variables com el quilometratge recorregut o temps equivalent, la baixada de bandera, l'hora d'espera i suplements, a més del preu de vuit recorreguts pel casc urba de cada ciutat. Els viatges en taxi han incrementat preus una mitjana del 5,3%, aquest any, 1,6 puntos per damunt de l'IPC. Les diferències de tarifes entre ciutats en ocasions han arribat fins un 159%. La ciutat que té les tarifes de taxi més barates en gairebé tots els conceptes és Santa Cruz de Tenerife. Facua aprofita per reclamar a les administracions inspeccions periòdiques per tal de garantir les verificacions obligatories dels taxímetres i controls permanents que valorin la qualitat del servei i les necessitats dels consumidors a l'hora de limitar el nombre de llicències. En comparar els preus de recorreguts d'un, cinc, deu i quinze quilometres, tan en tarifes diurnes com nocturnes Tarragona és la ciutat més cara, com en l'estudi de l'any passat. Lleida és en tercera posició, seguida de Castelló. La baixada de bandera val una mitjana de 1,44 euros de dia i 1,89 euros, en tarifa nocturna o de festius. Destaca com a més cara Tarragona, 3,25 euros i 4,40 euros segons tarifa. El preu pel recorregut mínim de mitjana és de 2,63 euros i 3,46 euros, segons horari. Barcelona, destaca aquí per ser la més barata 1,45 euros i 1,55 euros segons horari diurn o nocturn. València, en canvi, és la més cara en recorregut mínim nocturn per un preu de 5 euros.

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article