El CTESC critica l’endarreriment en la posada en marxa de les mesures de la llei del canvi climàtic

El Consell proposa modificacions al decret sobre el funcionament de la Taula Social del Canvi Climàtic

El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ha criticat l'endarreriment en l'aplicació de les mesures de la Llei del canvi climàtic. Segons un nou dictamen, un exemple és la tramitació del projecte de decret sobre el funcionament i la composició de la Taula Social del Canvi Climàtic. 

"Tot plegat, dificulta la lluita contra el canvi climàtic i la seva adaptació efectiva de Catalunya", alerta. Segons el text, el projecte de decret no respecta els criteris del decret llei que regula la participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions sindicals i empresarials. Per això, ha demanat una reformulació en la composició del ple respectant aquests criteris de representativitat.

A més, ha proposat que els resultats dels treballs de la Taula Social del Canvi Climàtic siguin "accessibles" per a al ciutadania, a partir de la seva publicació en un espai específic al web del departament competent en canvi climàtic. Pel que fa a la composició prevista de la Taula, el dictamen recomana que s’especifiqui el nombre total de membres que tindrà el ple i també el perfil de les vicepresidències.

També demana aclarir la tipologia de la representació de les associacions sectorials a les vocalies i que la proposta d'aquestes respecti la llei de participació institucional, amb cinc en representació de les organitzacions sindicals.

Amb relació a la composició de la Comissió Permanent, el CTESC constata una indefinició de la majoria de les persones que en formen part i proposa que la designació dels seus membres per part del ple mantingui un equilibri en la representació dels diferents àmbits. Per últim recomana que els expertes que es convidin als grups de treball, amb veu però sense dret a vot, passin l'aprovació de la Comissió Permanent.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article