El Síndic de Greuges alerta que el model d'extinció d'incendis i emergències està “obsolet” i reclama un “pacte de país”

Ribó defensa que les retallades, un model caduc i l'impacte de la pobresa energètica o el canvi climàtic fan “indispensable” l'acord

El Síndic de Greuges ha reclamat a totes les parts implicades en els serveis d'emergències a Catalunya que treballin conjuntament per assolir un “pacte de país” per posar fi a la situació actual de mancances dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de la Generalitat. El Síndic alerta que el model de prevenció i d'extinció d'incendis adoptat a Catalunya els anys 80, basat en un 50% de bombers professionals i un 50% de bombers voluntaris, s'està demostrant “obsolet”.

Aquesta institució defensa que les conseqüències dels anys de retallades, el manteniment d'un model obsolet, l'impacte de realitats com ara la pobresa energètica o els efectes del canvi climàtic en la massa forestal fan “indispensable” aquest acord nacional, que hauria de ser “com més ampli millor per articular solucions tant per al present com per al futur”.

El Síndic demana analitzar la situació des d'una perspectiva àmplia, que hauria d'incloure els serveis d'extinció d'incendis, prevenció d'emergències, agents rurals i protecció civil, i considera que hi haurien de participar, com a mínim, el Govern, el Parlament, l'Ajuntament de Barcelona, les entitats municipalistes, els comandaments del cos de Bombers, les organitzacions sindicals dels bombers professionals, les associacions de bombers voluntaris i els altres agents i cossos amb competències sobre aquest àmbit.

A més, la institució recalca “la necessitat evident d'aplicar mesures d'urgència”, que han d'anar acompanyades d'una “important dotació pressupostària”. En el marc d'aquest acord que reclama, el Síndic insta a impulsar una nova llei de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments que substitueixi la del 1994.

A partir de la competència exclusiva que l'article 132 de l'Estatut del 2006 reconeix a la Generalitat en matèria d'emergències i protecció civil, demana dibuixar un nou model que també prevegi el paper de la protecció civil i els seus voluntaris (en substitució de la Llei de protecció civil de 1997); dels agents rurals (amb definició clara del seu paper, els seus recursos i la seva dependència); de les agrupacions de defensa forestal i del Servei de Salvament Marítim, que depèn de l'Estat malgrat les previsions estatutàries.

El Síndic de Greuges, que s'ha ofert a col·laborar en la consecució d'aquest pacte, està elaborant un informe en profunditat sobre el sistema dels serveis d'emergències, que té previst presentar al Parlament a l'abril. El síndic, Rafael Ribó, també proposa al Parlament que impulsi la creació d'una comissió d'estudi com a marc de treball en comú de les diferents forces parlamentàries.

A finals de l'any passat, el Síndic va rebre les queixes de diversos sindicats d'aquest àmbit i, en aquest sentit, ha fet algunes visites a parcs de Bombers, on ha pogut comprovar les mancances en matèria de recursos humans, la precarietat de mitjans tècnics i la degradació d'algunes instal·lacions. 


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article