'Remenja'mmm' nova campanya contra el malbaratament alimentari

L'inici de mes ens ha aportat la presentació d'una nova campanya dirigida a conscienciar sobre el malbaratament d'aliments. 'Remenja'mmm, massa bo per llençar-ho' que així s'anomena la convocatòria, és una iniciativa de Pont Alimentari i BCN comparteix el menjar, dirigida, en un principi al sector de l'hosteleria però també i, vol abastar fins al consumidor final.
Cada any es llencen més de 260 mil tones de menjar, d'aquestes, un 16 per 100 són aliments descartats pel sector de la restauració.

Part de l'excedent alimentari generat per hotels i restaurants pot  ser reconduït vers projectes de prevenció i reaprofitament, com els que lideren entitats com Fundació Banc de Recursos, Rezero i Nutrició sense fronteres, però hi ha una part important d'aliments sobrants que no està atès, com els que són servits en restaurants i que no són consumits i que, malauradament, acaben a les escombraries.

La campanya vol sensibilitzar, tant els consumidors com la indústria de restauració i hostaleria, en la prevenció del malbaratament alimentari i se centra a oferir una solució pràctica (un envàs especialment dissenyat i atractiu) per recuperar l’excedent que es genera per part dels comensals a les taules dels restaurants. S’ha pensat a crear una imatge i un missatge per a la campanya, que compti amb la connivència dels restauradors, per comunicar la campanya en un to divertit, proper, atractiu i emocional.

Es tracta d'una bossa amb un disseny peculiar i atractiu que permeti normalitzar la situació i faciliti al consumidor demanar el sobrant per endur-se a casa tan de menjar com de beguda. La campanya pretén normalitzar aquesta dinàmica.

Paral·lelament, la campanya envia pautes als restauradors per assolir una eficiència cada vegada més aproximada en les racions que se serveixen. Bé sigui amb aliments complementaris que se serveixen, com el pa, o enla possibilitat que el client  pugui triar la mida de les racions que se serveixen.

Els establiments adherits rebran un distintiu i apareixeran a la web de la campanya.

Més informació

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article