La CE proposa regular el comerç electrònic per ajudar consumidors i empreses a treure més profit del mercat únic digital

La Comissió Europea ha presentat un paquet de mesures perquè els consumidors i les empreses puguin comprar i vendre productes i serveis per Internet més fàcilment i amb més confiança a tota la UE.

D'acord amb les seves estratègies en matèria de mercat únic i mercat únic digital, la Comissió Europea presenta un triple pla per impulsar el comerç electrònic; aquest pla pretén resoldre el problema que planteja el bloqueig geogràfic, fer més assequible i eficaç el lliurament transfronterer de paquets i fomentar la confiança dels clients gràcies a una millor protecció del consumidor i a una correcta aplicació de la normativa.

El paquet de mesures sobre comerç electrònic que  es presenten es composa del següent:

— una proposta legislativa per posar terme al bloqueig geogràfic injustificat i a d'altres formes de discriminació per raó de nacionalitat, residència o establiment;

— una proposta legislativa sobre els serveis transfronterers de paqueteria per tal de millorar la transparència dels preus i la supervisió normativa;

— una proposta legislativa per millorar l'aplicació efectiva dels drets dels consumidors i unes orientacions que aclareixin, entre d'altres coses, en què consisteix una pràctica comercial deslleial en el món digital.

Bloqueig geogràfic i altres formes de discriminació per raó de nacionalitat o lloc de residència

La Comissió vol proposar una legislació que garanteixi que els consumidors que vulguin comprar productes o contractar serveis en un altre Estat membre de la UE, ja sigui presencialment o per Internet, no siguin objecte de cap discriminació pel que fa al preu, l'accés a la venda o les condicions de pagament a menys que això estigui objectivament justificat per motius com ara un tipus diferent d'IVA o disposicions legals d'interès públic.

Quan un consumidor entra a comprar presencialment en una botiga d'un altre Estat membre de la UE, el venedor mai li demana el DNI per acceptar de vendre-li res o per ajustar-li el preu o les condicions de pagament. Però a Internet passa massa sovint que els consumidors no poden accedir a ofertes d'altres Estats membres i són redireccionats al web d'un altre país o bé se'ls hi demana que paguin amb una targeta de dèbit o de crèdit d'un país determinat. Aquesta discriminació no té cabuda en un mercat únic.

Si bé el principi de no discriminació ja ha estat consagrat per la Directiva reguladora dels serveis i la Comissió ja l'aplica a sectors de serveis com ara empreses de lloguer d'automòbils o parcs d'atraccions, a partir d'ara les empreses i els consumidors gaudiran d'una més gran seguretat jurídica pel que fa a les pràctiques que són permeses i les que no ho són. Amb el nou reglament oferirem seguretat jurídica i eficàcia als productes i serveis que es venguin o es contractin per Internet.

Per evitar d'imposar una càrrega desproporcionada a les empreses, el nou reglament no imposa cap obligació de lliurament a tot arreu de la UE i eximeix les petites empreses a les quals s'apliqui un IVA específic a nivell nacional d'haver de complir determinades disposicions.

Lliurament transfronterer de paquets

El reglament que avui proposem millorarà la transparència en matèria de preus i el control dels serveis de lliurament transfronterer de paquets de manera que els consumidors i els minoristes podran gaudir de lliuraments assequibles i d'opcions còmodes de devolució fins i tot a les regions perifèriques.

Consumidors i petites empreses es queixen del fet que els problemes amb el lliurament de paquets i, concretament, el preu dels lliuraments transfronterers els dissuadeixen de vendre o comprar a d'altres Estats membres de la UE. Sovint el preu que cobren els operadors postals per lliurar un petit paquet a un altre Estat membre és fins i tot cinc vegades més alt que el que cobren a nivell nacional i no té cap correlació clara amb els costos reals.

El nou reglament fomentarà, doncs, la competència introduint una més gran transparència pel que fa als preus. La Comissió, però, no proposarà cap límit al preu dels lliuraments. La regulació dels preus és només una eina d'últim recurs a què cal recórrer quan la competència no produeix cap resultat satisfactori. El 2019 la Comissió té previst fer un balanç dels progressos aconseguits i valorarà si són necessàries més mesures.

El nou reglament permetrà posar a disposició dels reguladors postals nacionals les dades que necessiten per supervisar els mercats transfronterers i comprovar l'assequibilitat i la relació entre els costos reals i els preus. També fomentarà la lliure competència demanant transparència i un accés no discriminatori als serveis de lliurament transfronterer de paquets. La Comissió publicarà els preus dels proveïdors de serveis universals per millorar la competència i la transparència aranzelària.

La proposta de la Comissió Europea complementa les iniciatives d'autoregulació adoptades pels operadors postals per millorar la qualitat i la comoditat dels serveis de lliurament transfronterer de paquets.

Confiança del consumidor en el comerç electrònic

La proposta de revisió del Reglament sobre cooperació en matèria de protecció dels consumidors atorgarà més competències a les autoritats nacionals per defensar millor els drets dels consumidors. Concretament, ara podran:

— comprovar si els webs bloquegen els consumidors d'altres Estats membres o ofereixen condicions de postvenda que no respecten les normes de la UE, com ara el dret de desistiment;

— ordenar el tancament immediat dels webs que continguin estafes;

— recaptar informació als registradors de dominis i als bancs per conèixer la identitat de l'operador responsable.

Si a nivell europeu s'infringeixen els drets dels consumidors, la Comissió podrà coordinar accions comunes amb les autoritats nacionals amb funcions coercitives per posar fi a aquesta mena de pràctiques i garantirà una protecció dels consumidors més eficaç tot estalviant temps i recursos als Estats membres i a les empreses.

La Comissió també publica avui un seguit d'orientacions sobre pràctiques comercials deslleials per donar resposta a les problemàtiques que planteja el món digital i aclarir com cal aplicar correctament la Directiva sobre pràctiques comercials deslleials. Per exemple, qualsevol plataforma a Internet que pugui considerar-se un «negoci» i promogui la venda de béns, la prestació de serveis o l'oferta de continguts digitals ha de garantir que la seva pràctica comercial compleix plenament la legislació de la UE en matèria de protecció dels consumidors. Les plataformes han d'indicar clarament que les normes sobre pràctiques comercials deslleials no s'apliquen a les persones privades que venguin béns privats i, d'altra banda, els motors de cerca han de distingir amb tota claredat els «posicionaments de pagament» del resultat de les cerques habituals.

Les orientacions que s'han revisat també inclouen dues menes de principis d'autoregulació que han estat negociats amb les parts interessades: un donarà suport a les eines de comparació per millorar la correcta aplicació de la Directiva i l'altre contribuirà a vigilar les pràctiques comercials deslleials en cas d'afirmacions enganyoses i infundades relacionades amb el medi ambient.

Rerefons

El paquet de mesures que s'han presentat avui sobre comerç electrònic complementa les dues propostes legislatives sobre el subministrament de continguts digitals en línia i sobre la venda a distància de béns fetes per la Comissió el mes de desembre del 2015, així com la propera proposta de simplificació de l'IVA prevista per a la tardor del 2016.

Més informació

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article