Nou reglament europeu d'etiquetatge d'aliments

El Reglament sobre informació alimentària aprovat pel Parlament Europeu i pel Consell l'any 2011 estableix que a partir del 13 de desembre de 2014 els consumidors disposin d'una informació més clara, completa i precisa sobre la composició dels aliments que els ajudi a triar els productes alimentaris amb més coneixement de causa. Una millora de la llegibilitat  de la informació obligatòria, la llista complerta dels components dels productes o una normativa més estricta que evita pràctiques enganyoses són els grans trets de la nova implantació regalmentària.  Tot i així,  la normativa sobre l'etiquetatge obligatori de les propietats nutricionals dels aliments transformats només entrarà en vigor a partir del 13 de desembre del 2016, pel que les empreses alimentàries disposen de tres anys per adaptar-s'hi.

«A partir del 13 de desembre del 2014 els ciutadans europeus podran veure finalment els resultats d'anys de feina per millorar la normativa sobre l'etiquetatge dels aliments. A partir d'ara la informació que figura a les etiquetes dels aliments haurà de ser molt més clara i permetre que els consumidors puguin fer una més bona tria dels productes alimentaris que comprin», paraules del comissari europeu de Salut i Seguretat Alimentària, Vytenis Andriukaitis, en la presentació de la normativa.

Principals canvis

Aquestes són algunes de les novetats que incorporarà el nou etiquetatge:

·         Millora de la llegibilitat de la informació obligatòria gràcies a una grandària mínima de la lletra.

·         Informació més clara i harmonitzada sobre els ingredients al·lèrgens (soja, fruits secs, gluten, lactosa, etc.) dels aliments envasats mitjançant un tipus i color de lletra diferent.

·         Informació obligatòria sobre els al·lèrgens que contenen els aliments no envasats fins i tot a restaurants i cafeteries.

·         Informació sobre les propietats nutritives de la majoria dels aliments transformats i envasats.

·         Informació obligatòria sobre l'origen de la carn fresca de porc, xai, cabrit i aus de corral.

·         Idèntica informació obligatòria tant en el cas de la venda al detall, com en el de la venda a distància o per internet.

·         Llista dels nanomaterials que continguin els ingredients.

·         Informació sobre l'origen vegetal dels olis i greixos refinats.

·         Normativa més estricta que eviti pràctiques enganyoses.

·         Indicació dels succedanis en els aliments d'imitació.

·         Indicació clara quan es tracti de carn o de peix reconstituïts.

·         Indicació clara quan es tracti de productes descongelats.

De totes maneres, la normativa sobre l'etiquetatge obligatori de les propietats nutricionals dels aliments transformats només entrarà en vigor el 13 de desembre del 2016.

Les empreses alimentàries han disposat de tres anys per adaptar-se al nou sistema d'etiquetatge. D'altra banda, el Reglament sobre informació alimentària permet que s'exhaureixin les existències dels aliments que s'hagin comercialitzat o etiquetat abans del 13 de desembre del 2014; aquesta excepció no inclou, però, l'exhauriment de les existències d'etiquetes.

La Comissió ha estat en contacte amb les empreses per garantir una correcta aplicació de la normativa. A més, durant tot el 2015 es treballarà per crear una base de dades europea que aplegui totes les normatives nacionals en matèria d'etiquetatge i sigui una bona eina de consulta per a les empreses.

Més informacióNo hi ha cap comentari

Comenta aquest article