Gairebé la meitat de les reclamacions dels consumidors catalans han estat per telefonia mòbil, fixa i Internet

El director de l’Agència Catalana del Consum (ACC), Alfons Conesa, ha presentat avui els resultats de la Memòria d’Actuacions 2011 de l’ACC. Entre les xifres presentades pel director, destaca un increment  del 3,6% de la resolució de conflictes en matèria de consum per via de la mediació, així com una disminució del 6,15% de les alertes per productes insegurs.

Un 44% de les reclamacions presentades pels consumidors catalans han tingut a veure amb la telefonia i Internet. Segueixen el sector del transport, destacant les queixes pel servei de Ryanair, el sector energètic, els aparells d'ús domèstic i els vehicles.

Unes dades que apunten, d’una banda, un major grau de resolució de les reclamacions dels consumidors per via extrajudicial, i d’una altra, un major grau de compliment de la normativa de consum pel que fa a la seguretat dels productes.

En aquest sentit, el director de l’ACC, Alfons Conesa ha volgut destacar que “l’objectiu principal de l’Agència no és sancionar sinó que es compleixi la normativa que garanteix els drets consumidors”, i amb aquesta intenció, el director ha explicat que l’Agència Catalana del Consum aplica la “política de dues voltes”. “En una primera visita, l’inspector ajuda i informa de tots aquells aspectes que l’establiment o l’empresa no compleix i se li dóna un termini per resoldre; si es corregeix, no s’aixeca acta, però si es persisteix en l’incompliment s’obre expedient sancionador sense cap tipus de flexibilitat, ja que se li han donat prèviament totes les facilitats”, ha apuntat el director.

13.919 reclamacions ateses el 2011: el 43,7% de les reclamacions van ser per telefonia mòbil i fixa i Internet

Durant el 2011, ACC ha rebut un total de 13.919 reclamacions, un 11,33% menys que l’any anterior. Per sectors, la telefonia —tant mòbil com fixa— i Internet continua com a principal sector en el rànquing de reclamacions, amb el 43,7% del total, seguit del sector transport, amb el 14,9% de les reclamacions; sector energètic, amb el 7,6%; aparells d’ús domèstic, amb el 5,2%; i vehicles, amb el 3,9%.

En relació amb el 2010, només el sector de la telefonia i Internet ha incrementat el nombre de reclamacions, que han passat de 5.456 el 2010 a 6.080 el 2011 (augment  de l’11,43%).  Per contra, la resta de sectors esmentats han disminuït la xifra.


Vodafone, Telefonica i France Telecom són les companyies amb més reclamacions però també presenten uns índexs molt alts de resolució

La companyia de telefonia Vodafone ha estat l’empresa que ha generat més reclamacions a Catalunya durant el 2011: un total de 1.713 reclamacions, seguida de Telefonica, amb 1.304 reclamacions i France Telecom, amb 1.065. Aquestes tres companyies de telefonia i internet sumen gairebé el 30% del total de les reclamacions que van arribar l’any passat a l’ACC. No obstant això, són també les tres empreses que van registrar un percentatge més elevat de resolució: Vodafone el 72%, Telefonica, el 94% i France Telecom, el 95%, ja fos per mediació o per laude arbitral.

En altres sectors, la companyia aèria Ryanair va rebre 663 reclamacions, de les quals el 45% es va resoldre. En cinquè lloc es troba l’elèctrica Endesa, que va rebre 495 reclamacions, de les quals es va resoldre el 69%, i en sisè lloc, Vueling, que va rebre 138 reclamacions, amb un percentatge de resolució del 64%.


Un índex de resolució del 61% de les reclamacions: 3,61% més de mediacions i 4,73% menys de laudes

El 2011, l’ACC va registrar un índex de resolució de les reclamacions del 61%. És força significatiu que mentre ha augmentat un 3,61% les resolució de les reclamacions per la via de la mediació, els laudes arbitrals (dictats per la Junta Arbitral de Consum de Catalunya en cas que consumidor i empresa no arribin a un acord de mediació) han baixat un 4,73%. Aquestes dades mostren una tendència a l'augment de la solució negociada de les reclamacions de consum.

Pel que fa als acords de mediació, l’any passat es van resoldre 3.641 casos, un 3,61% més que el 2010. Per sectors, la major part de les mediacions van ser en reclamacions de telefonia i internet (el 61,3% del total), seguit del sector energètic amb el 10,2% dels acords de mediació; els aparells d’ús domèstic, amb el 5,9%; i el transport, amb el 5,7% de les mediacions.

De la seva banda, l’any passat la JACC va dictar 1.755 laudes, un 4,71% menys que el 2010. El sector de la telefonia i internet va aglutinar prop del 80% dels laudes dictats.

Els establiments adherits a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya pugen un 7,18% i superen ja els 6.000 adherits

La xifra d’establiments adherits al sistema arbitral de Consum a través de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC) va situar-se el 2011 en els 6.047, un 7,18% més que el 2010. Destaca l’adhesió d’empreses com Sorea (subministrament d’aigua), la Creu Roja i el Teatre Nacional de Catalunya. Un any més es confirma la progressió a l’alça pel que fa a les adhesions a la Junta Arbitral de Consum. De 1998 a 2011, el nombre d’empreses adherides a la JACC s’ha incrementat un 226%.

Les alertes de consum per productes insegurs baixen un 6,15%

L’any passat es van registrar un total de 2.792 productes alertats a Catalunya. Aquesta xifra representa un 6,15% menys que el 2010, i manté la tendència a la baixa iniciada a partir de 2009, quan es va assolir la màxima activitat de la xarxa d’alertes de la UE. Des de l’any 2000, les alertes de consum s’han incrementat un 688,70%, passant dels 354 productes alertats el 2000 als 3.086 del 2009.

El sistema d’alertes de consum s’emmarca en la política de protecció dels consumidors de la UE, en relació amb la directiva europea sobre seguretat general dels productes, que preveu un programa d’actuacions en relació amb els productes potencialment perillosos  i permet evitar riscos per a la seguretat.

Per tipus de productes, el 26,7% de les alertes van ser per joguines i articles de puericultura, el 20,6% productes tèxtils; l’11,91% material elèctric i d’il·luminació  i el 6,42% de les alertes accessoris de vehicles.

Així mateix, l’ACC va retirar el 2011 un total de 71.110 productes del mercat: el 27,2% va ser maquinària i material elèctric, el 25,5% jocs i joguines, el 15,6% petits electrodomèstics, el 12,9% làmpades i aparells d’il·luminació, l’11,1% encenedors i el 4,1% cotxes de nen i articles de puericultura.

Un total de 1.188 expedients resolts amb sanció

Les actuacions inspectores i del control del mercat de l’ACC van derivar en un total de 1.188 expedients resolts amb sanció, que van motivar la imposició de multes per un import global de 3,6 milions d’euros, una xifra lleugerament inferior a la del 2010.

Les infraccions que han motivat majors quanties en les sancions imposades han estat les clàusules abusives dels contractes (25,2% del total), les infraccions en publicitat (12,2%), la documentació, condicions de venda o prestació de servei (11,8%), la seguretat de productes (9,3%), les infraccions en etiquetatge i envasament de productes (7%) i les infraccions en relació amb el control i la col·laboració en la inspecció (6,7%).

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article