La confusió sexual, un mètode efectiu contra les plagues que afecten els arbres fruiters

Les associacions de defensa vegetal del Baix Llobregat apliquen des de l'any 2003 amb resultats ben satisfactoris tècniques de confusió sexual per controlar els lepidòpters que danyen els cultius del Parc Agrari. Es tracta d'uns mètodes respectuosos amb el medi i eficaços en la lluita contra els insectes plaga de fruites i hortalisses. No deixen residus de cap mena en els aliments ni en els sòls agrícoles, expliquen els responsables el Parc Agrari.

Des de fa vuit anys, els tècnics de les ADV que assessoren els pagesos del Parc Agrari estan aplicant una tècnica que consisteix en la col·locació, en el moment òptim, d'un gran nombre de difusors de feromona sexual femenina, que impedeix que el mascle pugui trobar la femella. En conseqüència, no la pot fecundar i no hi ha posta, ni segona generació.

En les finques que apliquen aquesta tècnica, se segueix durant tot l'any un control de la població de lepidòpters mitjançant trampes delta amb feromona sexual per assegurar-se que la tècnica està funcionant correctament.

Es tracta, doncs, d'un mètode que s'aplica com a alternativa als productes fitosanitaris. És una tècnica especialment selectiva, ja que l'ús de la confusió sexual no alterna l'equilibri biològic de la finca ni perjudica la fauna auxiliar que hi viu.

Actualment, dins del Parc Agrari del Baix Llobregat hi ha un important nombre de finques de pruneres, presseguers i pomeres, tant d'agricultura ecològica com d'integrada, en què s'apliquen tècniques de confusió sexual per al control dels insectes plaga.

Així mateix, els tècnics de l'ADV Fruiters del Baix Llobregat, en col·laboració de pagesos del Parc, estan investigant sobre nous tipus de feromones i mètodes per a optimitzar aquesta tècnica, per tal d'aconseguir reduir-ne. En els estudis realitzats en dues finques de pruneres i tres de presseguers on es va utilitzar la confusió sexual es va observar que el nombre de captures d'insectes adults va ser molt baix i que els danys als  fruits en el moment de la collita van ser inferiors a l'1 %.

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article