Més experts que posen en dubte els beneficis dels biocombustibles

Els experts tenen cada vegada més dubtes sobre els beneficis dels biocombustibles mentre que, els governants segueixen amb polítiques que recolzen els biocarburants. El Fòrum Internacional del Transport i l'OCDE s'han afegit a la llista dels que no acaben de veure els beneficis dels biocarburants, especialment perquè els troben massa cars i insostenibles i demanen que es recolzin tenint en compte el rendiment real. Per la seva banda, la Unió Europea estudia mesures per a prevenir els efectes planetaris que pot tenir la demanda dels nous carburants. Després que les polítiques energètiques hagin fet un tomb els darrers anys dirigint els seus objectius vers la substitució dels carburants fòssils pels procedents dels vegetals, l'OCDE ha organitzat un debat amb 50 experts del sector relacionats amb la ciència i l'economia per a examinar el potencial dels biocombustibles i analitzar les conseqüències de la seva generalització. Els ajuts públics a la producció de biocombustibles han augmentat. De fet, la UE ha fixat el 2010 com a data límit perquè almenys un 5,75% dels carburants dels països de la Unió siguin 'no fòssils'. Els 27 representen un mercat especialment llaminer per a la producció d'agrocombustibles, pel que, segons els experts, existeix el perill que, a més de rebaixar la producció d'aliments a escala global per a satisfer la demanda, cal que es tinguin en compte altres costos ambientals com la degradació de la biodiversitat, la fertilitat dels sòls, l'erosió i l'absorció d'aigües i la pol.lució dels aqüífers. Fins i tot, adverteixen que, degut a la desaparació de boscos per al conreu de vegetals destinats a carburants, podria comportar l'augment de les emissions de diòxid de carboni. La Unió Europea ja ha anunciat que esta estudiant mesures per a prevenir conseqüències com les que adverteixen els experts. La intenció és promoure una major utilització de biocarburants tant entre els 27 estats membres com en els països en vies de desenvolupament. Les mesures s'hauran de basar en la cooperació amb els països emissors per assolir una producció sostenible dels biocarburants.

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article