'Empoderament energètic' o les alternatives energètiques

El reportatge "Empoderament energètic" s'ha realitzat amb el principal, objectiu de ser un altaveu de les alternatives i solucions en temes energètics. per una banda expliquem a través de les assessories energètiques realitzades a les famílies participants del projecte, s'explica la factura d'electricitat també