Baixen les exportacions catalanes

Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, les exportacions de Catalunya han baixat un 17,9% interanual l'any 2009, segons dades definitives de Duanes. Les importacions de Catalunya han disminuït un 25,3%, respecte a un any enrere.

Tots els tipus de béns han anotat taxes de variació negatives en ambdós casos. Un dels sectors on han baixat més les exportacions és en el dels vehicles de motor i material de tranport, baixant gairebé un 40% respecte a taxes del 2006. També la maquinària i material elèctric i electrònic ha baixat. Ho han fet moderadament l'agricultura, ramaderia i pesca, els productes alimentaris i begudes i les indústries químiques, entre d'altres.

Durant el 2009, es van fer exportacions per un valor total de 41.400 milions d'euros, situant-se a xifres inferiors que el 2005, quan va ser de 42.700 milions d'euros.

D'altra banda, les importacions també han baixat. El 2009 van suposar un total de 57.600 milions d'euros, un 30% menys que el 2007, quan es va assolir la xifra rècord de 80.300 milions d'euros.

D'aquestes dades també es desprèn que el balanç entre les exportacions i les importacions és negatiu, important 16.200 milions d'euros més del que s'exporta. Entre 2005 i 2009, la tendència sempre ha estat aquesta. 

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article