L'Ajuntament de Barcelona emet bons verds i socials

Amb aquestes operacions financeres, l'endeutament de l'Ajuntament es mantindrà en els 835,5 milions d'euros a finals del 2017

Barcelona llança la seva primera emissió de Bons Sostenibles per valor de 35 M€ per finançar inversions verdes i/o socials. L'emissió d'aquests bons es complementarà amb el finançament amb banca ètica i a través de la banca pública (BEI) i amb les operacions d'endeutament amb la banca tradicional.

L'Ajuntament de Barcelona ha formalitzat les noves operacions d'endeutament de l'exercici 2017 per un valor global de 126.125.000€, on, per primera vegada en una administració pública a Catalunya, s'han emès Bons Verds i Socials i s'aposta per la banca ètica com alternatives de finançament municipal. Aquestes operacions s'han complementat amb l'obtenció de crèdit per part de la banca pública (BEI) i la banca tradicional.

Aquesta actuació s'emmarca en una nova política municipal de relació amb les entitats financeres que vol afavorir, des del lideratge públic, una economia més plural i incorporar noves entitats financeres, nous serveis bancaris i noves ofertes de finançament en la gestió municipal que tinguin en compte criteris i clàusules socials i mediambientals.

La formalització de préstecs pel 2017 amb noves entitats financeres, constata aquest gir d'explorar noves vies de finançament, més enllà dels préstecs amb la banca tradicional. i de amb qui ha treballat històricament l'Ajuntament.

Es dona continuïtat a l'evolució iniciada tímidament l'any passat, on per primera vegada, la banca ètica va entrar a l'Ajuntament amb un 8% del nou endeutament, així com obrir-se a noves entitats bancaries, més enllà de la banca tradicional, que el 2016 va copar el 92% de les necessitats de finançament municipal.

L'Ajuntament de Barcelona ha cobert aquest 2017 una emissió de Bons Sostenibles per valor de 35 milions d'euros i venciment a 10 anys per finançar inversions verdes i/o socials, d'acord amb els requisits establerts a nivell europeu i auditats per entitats independents.

Es tracta de la primera emissió de deute públic amb condicions sostenibles per part d'una administració a Catalunya i la primera que emet una administració local a tot l'Estat. Els únics precedents a Espanya corresponen a alguna comunitat autònoma, com la de Madrid.

El finançament que l'Ajuntament de Barcelona rebrà dels inversors haurà de dirigir-se única i exclusivament a finançar projectes o inversions mediambientals o de caire social, com ara educació, serveis socials o ocupació.

Alhora destaca l'obtenció del crèdit del Banc Europeu d'Inversions (BEI) que suposarà un gran estalvi econòmic per al consistori, i permetrà obtenir a l'Ajuntament de Barcelona obtenir un préstec de 40 M€.

Aquest préstec se suma al finançament acordat entre el BEI i el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona per donar un enorme impuls al Pla del Dret a l'Habitatge 2016-2025 i finançar la construcció d'habitatge destinat a lloguer social a la ciutat de Barcelona, un dels pilars d'aquest pla.
 


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article