El rebut de la llum s'encareix un 10 per 100 amb l'arribada de la tardor

El percentatge és en relació al setembre passat, en canvi l'encariment és d'un 5'1 per cent si comparem amb el preu d'octubre 2016

Durant les dues primeres setmanes d'octubre, el preu que haurà de pagar un consumidor mig serà de 32,20 euros, el que suposa un 10 per 100 més en relació al setembre. A pesar d'aquest marcat encariment mensual el preu de l'electricitat es modera al llarg de 2017. Tot i així, a un any vista, l'increment del preu del rebut de la llum ha estat del 5,1 per cent.

Aquests percentatges es basen en els consums de mitjana amb una potència contractada de 4,4kW i un consum anual de 3.900 kWh.

Segons els simuladors de la factura d'electricitat de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en relació al preu de l'electricitat durant l'octubre de l'any passat l'encariment ha estat del 5,1 per cent.

A pesar de les dades cridaneres que publica Expansión, la veritat és que el preu de la llum s'ha moderat durant el que portem d'any ja que l'encariment del gener passat va arribar al 28'9 per cent. A partir de febrer però va començar a baixar, trencant la tendència a l'alça que es mantenia des de feia 9 mesos i, durant els mesos d'estiu, el preu s'ha mantingut.

Més informació


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article