Nou model d'atenció als pacients amb malalties al·lèrgiques

Les al·lèrgies respiratòries, alimentàries i cutànies, a fàrmacs i a himenòpters constitueixen les principals malalties al·lèrgiques. En aquests moments s'estima que entre un 20 i un 25% de la població presenta alguna patologia al·lèrgica. Des del Departament de Salut de la Generalitat s'ha posat en marxa un nou model per a l'atenció d'aquests pacients que pretén millorar la integració entre l'atenció primària i l'especialitzada.

L’al·lèrgia és una reacció immunològica anòmala de l’organisme contra substàncies externes (al·lèrgens) introduïdes per inhalació (àcars, pol·len, epitelis, fongs, làtex, etc.), ingestió (aliments, fàrmacs), injecció (fàrmacs, picada d’himenòpters) o contacte amb la pell (fàrmacs, productes químics, etc.). Les al·lèrgies respiratòries, alimentàries i cutànies, a fàrmacs i a himenòpters són les malalties al·lèrgiques més freqüents.
La prevalença de les malalties al·lèrgiques ha mostrat un creixement progressiu en els darrers anys i s’estima que actualment entre el 20 i el 25% de la població general presenta alguna patologia al·lèrgica.
No avaluar el pacient al·lèrgic de forma “integral” comporta infradiagnosticar; alhora, fa augmentar el nombre de derivacions entre especialistes, cosa que, al seu torn, comporta un augment de la despesa farmacèutica i del consum de recursos sanitaris. Així doncs, el Departament de Salut considera que cal impulsar la relació entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada en patologia al·lèrgica, de manera que es potenciï el paper clau de l’atenció primària –ja que pot controlar els pacients amb patologia lleu i fer un bon cribratge en la derivació– i es prioritzi la participació de l’especialista en els casos de patologia greu tot agilitant el procés d’atenció.

L’abordatge dels pacients amb patologia al·lèrgica està inclosa com un dels fronts de treball del Pla de salut de Catalunya 2011-2015.
Durant el 2011 s’han elaborat, amb el protagonisme dels professionals clínics, guies i protocols d’atenció a la patologia al·lèrgica i els criteris de derivació que defineixen les relacions entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada, per tal de garantir la continuïtat assistencial i la integralitat de l’atenció, i assolir així una resolució adequada de la problemàtica dels pacients amb al·lèrgia.

Aquests instruments de gestió clínica i sanitària s’han elaborat amb la col·laboració de la Societat Catalana d’Al·lergologia i Immunologia Clínica, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) i la Societat Catalana de Pediatria; també s’han consultat altres societats d’especialitats implicades (pneumologia, dermatologia, otorinolaringologia).

Durant el 2013 s’implantarà el model territorialment i es generaran noves dinàmiques de relació i col·laboració entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada, tal com s’està fent en altres àmbits prioritzats com el de les malalties de l’aparell locomotor, l’oftalmologia i la salut mental.
 

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article