Els comparadors d'assegurances on line sota sospita

En els últims anys han sorgit un munt de comparadors en línia de pòlisses d'assegurances, que per ara s'escapen a les normes establertes en la venda de pòlisses a Europa. Aquests 'serveis web' són en realitat propietat de les pròpies companyies asseguradores, segons denuncia l'organització d'usuaris de banca i assegurances Adicae.

La Comissió Europea té l'atenció posada ara en la venda de pòlisses d'assegurances a través d'Internet. Així es desprèn de l'esborrany de normativa distribuït, on figuren els requisits i condicions per vendre pòlisses en el marc de la Unió.

En els últims anys han proliferat companyies dedicades a la comercialització d'assegurances per Internet i empreses de tot tipus que venen pòlisses com a complement a la seva activitat principal. Unes empreses que s'uneixen a les xarxes tradicionals de distribució ... però escapant a les normes establertes en el camp de la venda d'assegurances.

Així, la Comissió Europea ja ha preparat un esborrany de la II Directiva de Mediació d'Assegurances, de la qual ADICAE espera que incrementi la protecció al consumidor, evitant que la competència lleial no es desvirtuï. Així, la nova directiva establirà un nou marc de sancions comú per a tot el territori europeu.

D'aquesta manera s'aconseguirà, per exemple, que els comparadors web d'assegurances tinguin el mateix tracte en cada país, cosa que no passa en l'actualitat: al Regne Unit tenen una figura societària pròpia, a Itàlia arriben al rang de corredors d'assegurances, a Espanya no tenen un marc definit i escapen al control de la Direcció General d'Assegurances, ... Tenint en compte que els comparadors web solen pertànyer, almenys en part, a les companyies asseguradores, augmentar el control sobre el seu 'modus operandi' és més que recomanable.

El desenvolupament d'aquesta II Directiva de Mediació coincideix en el temps amb la redacció de la II Directiva sobre Mercats i Instruments Financers (Mifid II), la I Directiva sobre productes d'inversió Minorista paquetitzats i la Directiva Hipotecària. No obstant això no n'hi haurà prou amb elaborar noves normatives, sinó que cal augmentar el control sobre la comercialització dels productes, i imposar sancions exemplars en cas de detectar fraus.

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article