La figura de parc agrari, com a harmonitzador de les necessitats del camp i de la ciutat

El Parc Agrari del Baix Llobregat ha aparegut al número 21 de la publicació francesa Ecologik, especialitzada en arquitectura, urbanisme, recursos energètics alternatius. El reportatge que apareix en aquest número "La granja es reinventa", aprofundeix en el que anomena el dret dels espais agraris a tenir la mateixa consideració de què gaudeixen les ciutats.

La revista francesa es pregunta en l'article "Agricultura periurbana. Oxímoron o nova harmonia?" com es poden crear les condicions per a un acord durable entre l'activitat agrícola i ramadera i el desenvolupament urbà. Entre les necessitats de creixement de les ciutats (i de seguretat alimentària dels seus habitants) i les necessitats del sector agrari i el paisatge.

I és en aquest sentit de la necessitat de regular la voracitat de les ciutats i de protegir l'espai agrari que la revista assenyala que per tot Europa, Canadà o la Xina estan apareixent projectes de parcs agriurbans. El Parc Agrícola de Milà, el Parc de Deûle (a Lilla de França) i d'altres exemples i projectes a París, Ottawa, Toronto o Pequín demostren aquesta nova tendència.

Entre aquests, el Parc Agrari del Baix Llobregat apareix com un exemple de protecció i gestió d'un espai de prop de 3.000 ha en què es produeixen fruites i hortalisses que alimenten l'àrea metropolitana de Barcelona.

Considerant que l'expansió urbana ha fet desaparèixer anualment 60.000 ha de terres agrícoles a França cada any des del 1992, la publicació apunta que és imprescindible deixar de considerar l'espai agrari com una reserva funcional per a altres usos i dotar-lo dels mateixos drets que el territori urbà.

El consens entre camp i ciutat sembla, segons la revista, que s'articula a l'entorn de tres eixos: natura, agricultura i lleure. Per tal de crear una harmonia entre les necessitats de la urbs, les necessitats econòmiques i socials d'una agricultura dinàmica i les demandes mediambientals del planeta.

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article