Consum recorda als afectats per l'avaria de Blackberry que poden reclamar indemnització

L'Agència Catalana del Consum recorda als usuaris de Blackberry que tenen dret a una compensació de l'operador de telefonia i la devolució de la quota de l'abonament i d'altres quotes fixes, proporcionals al temps que hagi durat la interrupció.

L’ACC recorda que si la interrupció del servei s’ha produït de forma contínua o discontínua i és superior a sis hores, en horari de 8 a 22h, l’operador està obligat a indemnitzar de forma automàtica, en la factura corresponent al període immediat de l’incidència. A la factura haurà de constar la data, la durada i el càlcul de la quantia de la compensació que correspon.

Als efectes del dret a indemnització o compensació per la interrupció del servei d’accés a Internet, i per determinar-ne la quantia, si l’operador inclou a la seva oferta la possibilitat de contractar conjuntament serveis de telefonia i altres serveis com el d’accés a Internet, pot haver especificat la part del preu que correspon a cada servei. Si no ho fa, es considera que el preu de cada un és el proporcional al de la seva contractació per separat. En el cas que l’operador no comercialitzi els serveis per separat, es considera que el preu corresponent al servei d’accés a Internet és 50% del preu total.

Segons el Codi de Consum de Catalunya, totes les empreses de telecomunicacions, han d’oferir a la seva clientela un servei telefònic gratuït al qual es podran adreçar per posar en coneixement de l'operador les eventuals incidències, esdeveniments i circumstàncies que afectin el funcionament normal de les relacions de consum i formular reclamacions sobre els serveis rebuts.

Aquest servei s’ha de prestar de manera que l’usuari final tingui constància de les reclamacions. Així, l’operador està obligat a comunicar a l’abonat el número de referència de les reclamacions, queixes, peticions o gestions. L’operador ha d’admetre, en tot cas, la via telefònica per a la presentació de reclamacions. L’empresa ha de donar resposta a la reclamació en el termini d’1 mes des la seva presentació. Si no s’obté resposta satisfactòria de l’operador, es pot presentar una queixa a través de les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor (OMIC); oficines comarcals d’informació al Consumidor (OCIC), i a les oficines de l’Agència Catalana del Consum

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article