Jornada: Introducció a les plantes bioindicadores

  • Pàmies Hortícoles
    Balaguer

Les herbes i la vegetació espontània poden ser una eina molt valuosa per a determinar l’estat de salut del sòl.El reconegut botànic i agricultor Gérard Ducerf, autor de “L’encyclopédie des plantes bio-indicatrices”, ha desenvolupat el mètode de diagnòstic del sòl a partir del que indiquen les herbes que creixen de forma espontània als cultius, les quals estan directament relacionades amb el medi original i amb les pràctiques agràries realitzades. A partir d’aquest diagnòstic s’haurà de definir quines seran les pràctiques agràries per millorar-ne la situació.

Aquesta jornada es complementarà amb un curs de 8 horesorganitzat per L’Era (Espai de Recursos Agroecològics) i l’Assemblea Pagesa.