Inici formació CP Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials


  • Girona

Certificat de professionalitat SSCS0208 (490h)

Mòduls formatius:
- Recolzament en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional.
- Intervenció en l'atenció higiènico-alimentària en institucions.
- Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions.
- Formació complementària.
- Pràctiques en empresa.

Requisits:
- Domicili als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla de Girona.
- Títol de graduat en ESO o estudis declarats com a equivalents a efectes acadèmics o laborals.
- Inscripció a l'oficina de treball de la Generalitat de Catalunya.