Curs "Desenvolupa el teu projecte de transformació agroalimentària" a Monells

  • Escola Agrària de l'Empordà
    Monells

curs que porta per títol "Desenvolupa el teu projecte de transformació agroalimentària". El curs tindrà lloc a Monells al llarg dels mesos de gener a maig de 2019.

Aquest curs està dirigit als petits productors i transformadors agroalimentaris, amb l'objectiu de proporcionar-los les eines bàsiques per a emprendre els seus projectes. Consisteix en diversos mòduls formatius, teòrics i pràctics, sobre qüestions fonamentals en un projecte de transformació d'aliments: higiene, autocontrols, normativa, tecnologia, elaboració, etiquetatge i economia. Els alumnes podran, en una segona etapa, fer ús de les instal·lacions de l'"Espai-Test" de Monells per fer assaigs, formulacions de producte, petites produccions pilot i desenvolupar el portafolis del seu projecte de forma tutoritzada.

Les places són limitades. Els participants seran seleccionats en funció dels seus projectes. El curs té un preu públic de 65 € segons ordre ARP/45/2017.

Aquells que hi estigueu interessats poden inscriure-us a l'Escola Agrària de l'Empordà a través de l'enllaç:

https://goo.gl/forms/H2gaW6mQlXS1NWlV2

Per a més informació, podeu contactar amb Ferran Ribas a través del telèfon 972630622 o el correu electrònic fribasn_ext@gencat.cat