5a Jornada: Els municipis i la gestió dels residus