Ventilació i confort a les aules


El projecte Escoles més Ventilades “E+V” surt de la necessitat de potenciar la ventilació natural a les aules per millorar així el confort tèrmic a les escoles de la ciutat de Barcelona. Aquesta necessitat no és actual, però, amb els episodis de calor cada vegada més intensos i freqüents que estem sofrint en els últims anys, ha entrat amb força dins la llista de prioritats de les administracions públiques, especialment d’aquelles que gestionen els espais que ocupa un dels col·lectius més vulnerables, el dels infants.

Conjuntament amb el Consorci d’Educació de Barcelona, fa uns anys duguérem a terme dues proves pilot en escoles de la ciutat utilitzant estratègies de ventilació natural i comptant amb la participació del professorat. Els resultats foren molt positius quant a la capacitat de mantenir el confort i les condicions de qualitat de l’aire a l’interior de les aules, però també identificarem algunes febleses com la importància de treballar més activament amb la comunitat educativa així com la necessitat d’ampliar els indicadors utilitzats durant les proves (temperatura de l’aire, humitat relativa i CO2) amb indicadors relacionats amb l’impacte en la salut. Aquestes millores s’han implementat en el projecte actual.

L’estudi realitzat a les aules que comptaven amb aparells d’aire condicionat mostra que amb aquest sistema de refrigeració  no es renova l’aire interior de les aules, i per tant, la qualitat de l’aire empitjora afectant la concentració de l’alumnat. En aquest sentit, el projecte E+V busca millorar la gestió de la ventilació natural com a estratègia principal a l’hora de mantenir la qualitat de l’aire i el confort interior així com fomentar l’educació ambiental entorn de com utilitzar millor els nostres edificis, prioritzant les estratègies passives enfront d’aquelles que suposen un consum energètic.

I és aquí on se situa el paper de Societat Orgànica dins del projecte E+V: en detectar quin és el potencial amb què compta la ventilació natural per a la millora del confort als centres escolars públics de Barcelona quan es gestiona bé i saber fins a quin punt dona de si aquesta estratègia abans d'haver d’engegar algun sistema de refrigeració activa.

Com a especialistes en simulacions i anàlisi  del comportament energètic dels edificis, la nostra tasca principal és caracteritzar l’estat actual dels edificis que conformen el parc d’escoles del Consorci amb l’objectiu de detectar aquells que compten amb un major potencial per replicar intervencions passives que fomenten la ventilació natural a les aules, així com les estratègies de ventilació més adients.

Aquesta anàlisi inicial estudia la tipologia arquitectònica dels edificis, les seves característiques constructives (façana aïllada o no aïllada, amb o sense proteccions solars...), d’emplaçament (orientació, alçada...) o del seu entorn (qualitat de l’aire, qualitat acústica...) i és el punt de partida per realitzar una simulació energètica dinàmica d’una aula tipus. Sobre aquesta base s’apliquen una sèrie d’hipòtesis de ventilació que tenen en consideració les possibilitats físiques de la tipologia arquitectònica, és a dir, si permet ventilar de manera creuada mitjançant façanes oposades o només per una façana, o amb la gestió d'aquesta, per exemple, si es realitza sols durant el dia o també durant la nit.

El càlcul paramètric que creua totes les dades i hipòtesis anteriors dona com a resultat una taula d’informació que ens permet, a partir d’introduir els paràmetres de partida d’una escola concreta. Per exemple,  escola amb aïllament tèrmic a façana i coberta, situada en una zona densament poblada, sense proteccions solars) conèixer el nivell de confort o les renovacions d’aire a l’interior d’una aula tipus mostrant-nos els seus potencials i les seves febleses.

Aquest projecte ens permet establir de manera prioritària les intervencions, tant físiques com de gestió, que necessiten les nostres escoles per garantir el benestar i confort de la comunitat educativa a través de la ventilació natural i alhora poder generar una cultura climàtica i arquitectònica que permeti integrar a les persones en la manera en com es gestionen els nostres edificis.

 

 

Subscriu-te al butlletí de jornal.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article