La jornada laboral de quatre dies


Avui en dia es donen per normals i quotidians molts drets laborals que anys enrere no només eren impensables, sinó gairebé utòpics. La llarga llista dels drets que s’han anat conquerint no fa més que avançar, lentament, però amb pas ferm al llarg de la història. Drets com per exemple la jornada laboral de 8 hores, la qual tenim avui en dia més que normalitzada, no va assolir-se fins després d’una lluita que va comportar, fins i tot, la declaració de l’estat de guerra.

I quin és el proper dret que es vol conquerir? A molta gent li pot sobtar, però la següent mesura ja compta amb diversos plans pilots arreu de tota Europa. Es tracta de la jornada laboral de quatre dies. Això no vol dir que passaríem a treballar un total de 32 hores a la setmana i s’esfumarien les 8 de divendres.

Anem doncs a veure en què consisteix aquest pla pilot que s’està impulsant a l’estat espanyol.

Es tracta d’un projecte pilot que busca ajudar, a aquelles empreses que l’implementin, a mantenir els sous dels seus treballadors i treballadores, però reduint la seva jornada laboral i augmentant la seva productivitat.

S’ha destinat directament a empreses industrials i l’objectiu és que s’apliquin mesures organitzatives que comportin una millora en la productivitat compensant els sobrecostos salarials. Aquestes mesures s’han d’haver aplicat en el termini màxim d’un any.

La pregunta que sorgeix és la següent, i aquesta reducció de jornada laboral de quantes hores totals constarà? Doncs bé, el pla pilot ha establert que s’ha de reduir un mínim d’un 10% en el còmput setmanal. És a dir, que si a la setmana treballaves 40 hores, passaràs a treballar-hi un màxim de 36. La gestió d’aquesta reducció dependrà de l’empresa i dels acords arribats amb les seves treballadores.

A qui afectarà aquesta reducció dependrà de la mida de l’empresa i s’aplicaran uns percentatges o altres en atenció a aquestes dades; 25% entre 21 i 249 treballadores i 30% en empreses fins a 20 treballadores. El que sí que és obligatori és que hi hagi paritat en la selecció d’aquestes, no en el sentit que hi hagi la mateixa quantitat d’homes i de dones sinó que el percentatge de seleccionats per a la reducció correspongui (amb una desviació màxima del 10%) a la distribució de gènere existent en la totalitat de la plantilla.

Però, hi ha resultats concloents fruit d’algun estudi que s’hagi realitzat ja en altres països d’Europa? La resposta és sí, però a mitges. És a dir sí, però només en dos estats i, per tant, no és una gran mostra amb la qual comparar-se. Ara bé, els resultats són rotundament favorables a la reducció de la jornada laboral.

Quins números ens aporten l’estudi publicat al diari ‘El Salto’ que ens fan veure aquesta rotunditat en la prova pilot practicada al Regne Unit? Doncs bé, un 92% de les empreses que van participar en el pla pilot ja han decidit que seguiran amb aquesta reducció de jornada. D’aquests, la gran majoria van optar per reduir els dies de treball, però un petit percentatge va decidir continuar treballant els cinc dies, però reduint les hores treballades cada dia. El 5% restant van tenir problemes i van aturar la prova pilot i l’altre 3% encara l’estan aplicant. D’aquestes el resultat global ha demostrat que s’ha reduït l’estrès i l’esgotament dels treballadors i treballadores, la gran majoria dorm millor i a més a més les empreses han vist augmentada la seva productivitat en un 1,4%.

Així doncs, no podem menys que mostrar optimisme vers una iniciativa que cal valorar positivament per dues raons. La primera és que el seu principal objectiu és millorar la qualitat de vida dels treballadors i treballadores, i com a tal no podem més que recolzar-la i esperar que sorgeixin més iniciatives així. La segona raó, i ja comentada anteriorment, és que els resultats són molt encoratjadors i ja s’ha demostrat (cal veure si a la resta de països també) que els objectius d’aquesta iniciativa duta a terme al Regne Unit, s’han complert amb escreix.

Subscriu-te al butlletí de jornal.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article