Un 7,7% del pes de la compra dels catalans són envasos superflus i prescindibles

L’Agència Catalana del Consum analitza la cistella de la compra sota criteris de consum responsable


L’11% del pes de la compra estàndard a Catalunya són envasos d’un sol ús, dels quals un 7,7% són envasos —o parts d’envasos—  superflus i prescindibles. Són dades que s’extreuen de l’estudi ‘Anàlisi de la cistella estàndard de la compra sota criteris de consum responsable’, elaborat per la fundació Rezero, i que ha impulsat l’Agència Catalana del Consum (ACC), amb l’objectiu de conèixer i analitzar l’oferta de productes i el cost de la cistella de la compra estàndard a Catalunya en base a criteris de proximitat, producció ecològica i generació de residus.

L’estudi, vol ser una “eina” per incentivar l’adopció de mesures perquè Catalunya transiti cap a un “model de producció i consum basat en el residu zero i l'economia circular”, va assenyalar el director de l’Agència Catalana del Consum, Francesc Sutrias i Grau, durant la presentació dels resultats de l’informe. “Amb aquesta iniciativa volem aportar coneixement a la ciutadania i fomentar les bones pràctiques i l'autoregulació a partir de la conscienciació dels actors econòmics, que cada vegada són més conscients de l’impacte ambiental que té el consum en la sostenibilitat del planeta”, va exposar Sutrias.

Així mateix, el director de l’Agència Catalana del Consum va remarcar el compromís del Govern “amb la transició ecològica, el consum responsable, la prevenció de residus i la sostenibilitat”. Sutrias també ha afegit que l’Agència Catalana del Consum col·labora amb d’altres organismes públics, especialment amb l’Agència de Residus de Catalunya, perquè el país transiti “cap a un model de producció i consum basat en l’economia verda”. Amb aquest objectiu, el director ha assenyalat que s’està treballant per actualitzar la Llei del Codi de consum “per contribuir a la reducció de residus en l’àmbit comercial”.

També va participar en la presentació de l’estudi la directora de la Fundació Rezero, Rosa García Segura, qui va destacar que cal que administració i empreses treballin “plegades” per garantir un consum “sota criteris de racionalitat i sostenibilitat amb relació a la preservació del medi ambient”. Això, va destacar García, queda recollit en el Codi de Consum de Catalunya, però “no sempre” és a l’abast de la ciutadania, ha lamentat la directora. En aquest sentit, també ha manifestat que l’estudi inclou un apartat on es recullen diverses mesures a impulsar per reduir envasos d’un sol ús i productes sobreenvasats, entre les quals ha esmentat “el foment de la venda a granel i la implantació de sistemes que facilitin l’ús d’envasos retornables, ja siguin aportats per les consumidores com pels mateixos establiments”.

Conclusions principals de l’estudi

L’estudi posa de manifest que l’11% del pes de la compra estàndard a Catalunya són envasos d’un sol ús, un percentatge elevat si es té en compte que aquests estan fets de materials de poc pes, com ara plàstics o cartró. També apunta com a destacable que un 7,7% d’aquests envasos o parts d'envasos són totalment superflus i prescindibles i que, per tant, podrien eliminar-se sense cap mena d'afectació en la distribució, la comercialització ni la conservació del producte. En aquest sentit, s’han considerat envasos o elements superflus aquells que contenen un aliment que, per la seva naturalesa, no cal que sigui envasat; els dobles envasats o aquelles parts de l’envàs que no són necessàries per conservar, distribuir o comercialitzar el producte; o bé aquells que únicament compleixen funcions estètiques, d’etiquetatge o d’unió amb altres envasos.

A més, els resultats de l’estudi assenyalen que si bé un 61% dels productes de la cistella estàndard podria comprar-se a granel —l’opció de venda de menys impacte ambiental—, a la pràctica només és possible en un 36%. Pel que fa a productes, els més fàcils de trobar a granel són les fruites i les verdures, seguit dels productes de carnisseria, xarcuteria i peixateria.

D’altra banda, l’estudi indica que actualment el 63% del productes es comercialitzen preenvasats, per sobre del 16,7% que hi hauria si s’envasés seguint criteris de sostenibilitat. Només un 1% dels productes són venuts en envàs retornable i l’únic exemple que s’ha trobat de producte amb aquest tipus d’envasat és l’aigua, fet que posa de manifest la necessitat d’implementar polítiques i mesures que afavoreixin aquest format d’envasat, així com els sistemes de dipòsit, devolució i retorn.

Pel que fa a l’oferta de productes de proximitat, l’estudi indica que el 60,7% dels productes de la cistella de la compra estàndard es poden trobar de proximitat, percentatge que en els mercats tradicionals arriba fins al 83,33%. Pel que fa a la mitjana d’aliments de producció ecològica, se situa en el 43,12%.

Per realitzar l’estudi, Rezero ha escollit establiments de les vuit cadenes de distribució amb la quota de mercat més elevada a Catalunya —Carrefour, Eroski, Mercadona, Lidl, bonÀrea, Bonpreu-Esclat, Consum i Dia—, i dos mercats tradicionals —Mercat de la Concepció (Barcelona) i Mercat de la Independència (Terrassa)—. Els establiments específics són tots dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona, però la presència de les grans distribuïdores arreu del territori català, ha permès extrapolar les conclusions.

Per definir la cistella de la compra estàndard s’han escollit les categories d’aliments més consumides i, de cada categoria, l’aliment o aliments més consumits. En total, 18 productes entre els quals s’inclouen patates, llet, baguet, ous i pasta, com també refresc de cola i pizza preparada.

Durant el mes de març de 2021, es van visitar cadascun dels establiments i s’hi van comprar els productes en els diversos envasats disponibles, per calcular-ne l’impacte ambiental associat a cada tipus d’envàs segons tres variables: generació de residus, emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i grau de reciclabilitat o reutilització.

Subscriu-te al butlletí de jornal.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article