Els deu consells perquè l'administració compri tèxtil responsable per als seus treballadors

La campanya Roba Neta elabora una guia per promoure l’adquisició de productes lliures d’explotació i d’injustícies socials i ambientals


La campanya Roba Neta ha elaborat una guia per promoure l’adquisició de productes lliures d’explotació i d’injustícies socials i ambientals entre els municipis. Com aconseguir que les administracions comprin tèxtil per als seus treballadors que sigui responsable i èticament sostenible? En el document, la plataforma enumera deu consells.

Vestir a bombers o treballadors de parcs i jardins té un cost. Roba Neta recorda que la Generalitat va adquirir productes tèxtils per més de 15,5 milions d'euros del 2011 al 2015 i que l'Ajuntament de Barcelona adjudica 600 milions d'euros aproximadament cada any en béns i serveis, gairebé una quarta part del pressupost.

Però la compra d'aquesta roba es fa amb criteris inclusius i sostenibles? Roba Neta assegura que no sempre i explica que, de fet, Nacions Unides i altres organitzacions internacionals promouen un seguit de principis rectors sobre empreses i drets humans que són marc de referència mundial i que demanen respectar els drets humans i impulsar un creixement sostingut, inclusiu i sostenible.

També la nova llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic recull una directiva europa, la 2014/24/UE, que conté canvis importants que permeten introduir criteris de valoració que tinguin en compte aspectes socials i ambientals en les licitacions. Per això, Roba Neta considera que la legislació pot ser procliu per a fomentar una altra mena de subministraments d'indústria tèxtil; i dona deu consells per fer-ho. 

Més control, més economia solidària

D'entrada, reclama a les administracions que s'informin sobre les condicions de producció dels productes tèxtils que volen adquirir, perquè compleixin poc a poc un seguit de garanties socials i ambientals.

També reclamen que el fet que sigui un preu molt baix no sigui el principal criteri per resoldre una contractació. Per això, els municipis haurien d'obligar que, fins i tot en les empreses subcontractades, es puntuïn criteris socials i ambientals. 

A més, recorden que la nova llei obliga a dividir en lots el contracte per tal de facilitar l'accés al major nombre d'empreses, entre elles les de l'economia solidària, que sovint apliquen mesures de justícia social. 

També reclamen que en la contractació de serveis de tèxtil es premiï la transparència amb la publicació de les fàbriques productes, els riscos detectats i possibilitant auditories que puguin traçar l'elaboració del producte.

Els segells i certificacions socials, una garantia

Així mateix, els municipis haurien de demanar que l'empresa aportés el Codi de Conducta i puntuar el nivell d'exigència en relació amb les normes bàsiques de l'OIT i el seu sistema de verificació. És a través de la campanya Roba Neta que es pot adquirir aquest codi. També caldria obligar a les empreses proveïdores a garantir altra mena de segells i certificacions socials.

Considera Roba Neta que els municipis haurien de poder garantir auditories que examinin que no s'incompleixen els drets laborals i que els productes que compren compleixen unes condicions de producció sostenible. 

Per últim, recomanen a les administracions que formin part d'iniciatives multipartita on participen sindicats, ONG i empreses tèxtils. Aquesta mena d'iniciatives poden ser un primer pas per establir mecanismes de credibilitat i verificació. I, finalment, aconseguir traçar tot un procés de verificació de responsabiltat social de les empreses.

Subscriu-te al butlletí de jornal.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article