La CE fa un pas endavant en la normativa que regula l'ús dels alteradors endocrins

Els alteradors endocrins són substàncies químiques que alteren el funcionament del sistema hormonal i que estan integrades en objectes d'ús quotidià


La comunicació respon al compromís assumit per la Comissió l'any passat de col·laborar amb els estats membres pel que fa als criteris per identificar els alteradors endocrins en els àmbits dels plaguicides i els biocides.
Els alteradors endocrins són substàncies químiques que alteren el funcionament del sistema hormonal i, per tant, afecten negativament la salut dels éssers humans i dels animals. Unes substàncies químiques altament integrades en la nostra vida quotidiana.

La Comissió ha aprovat avui una comunicació en la qual reitera el seu compromís amb la protecció dels ciutadans i del medi ambient davant dels productes químics perillosos. Unes substàncies com el bisfenol A que va aixecar ja molta polèmica per la seva presència en objectes d'ús quotidià com plàstics, llaunes, rebuts de paper de les caixes registradores, CD's, cosmètica, disolvents. La substància química  ja va ser prohibida per la CE l'any 2011, i especialment en el seu ús en la fabricació de biberons.

La comunicació aprovada avui respon al compromís assumit per la Comissió l'any passat de col·laborar amb els estats membres pel que fa als criteris per identificar els alteradors endocrins en els àmbits dels plaguicides i els biocides. S'hi aborden les preocupacions del Parlament Europeu i del Consell i s'hi fa un seguiment del 7è Programa d'acció en matèria de medi ambient.

«Gràcies a la nostra legislació global sobre productes químics i cosmètics, hem pogut reduir força l'exposició dels ciutadans a l'alteració endocrina i a d'altres substàncies perjudicials. Avui fem un pas més per minimitzar aquests riscos i garantir la seguretat dels nostres ciutadans», ha afegit la comissària de Mercat Interior, Indústria, Emprenedoria i Pimes, Elżbieta Bieńkowska.

La Comissió està actualitzant el seu enfocament de cara als propers anys basant-se en l'augment dels coneixements, l'experiència adquirida i els resultats aconseguits en aquests últims vint anys des de l'adopció de l'estratègia comunitària sobre els alteradors endocrins.

L'enfocament estratègic de la UE pel que fa als alteradors endocrins continuarà basant-se en la ciència i en l'aplicació del principi de cautela. L'objectiu és el següent:

-minimitzar la nostra exposició global als alteradors endocrins parant especial atenció als períodes de vida importants, com ara l'embaràs o la pubertat;

-accelerar el desenvolupament d'una base de recerca exhaustiva que permeti prendre decisions efectives.

-promoure un diàleg que permeti escoltar tots els interessats i treballar plegats; en aquest context, la Comissió organitzarà cada any un fòrum sobre els alteradors endocrins i intensificarà el seu suport a la tasca que fan les organitzacions internacionals.

Per primera vegada, la Comissió engegarà un examen exhaustiu de la legislació aplicable als alteradors endocrins a través d'un control de la seva adequació, que es basarà en les dades ja recollides i analitzades. Sense posar en qüestió l'enfocament basat en la ciència europea pel que fa a la gestió dels productes químics, el control d'adequació inclou una avaluació de la legislació actual per comprovar si es compleixen els objectius de protecció de la salut humana i del medi ambient. El control de l'adequació també inclou una consulta pública.

La preocupació sobre els alteradors endocrins ha augmentat d'ençà de la dècada de 1990. Un cop aprovada pel Parlament Europeu la resolució sobre els alteradors endocrins en 1998, la Comissió va aprovar el mes de desembre de 1999 l'estratègia comunitària en matèria d'alteradors endocrins, que s'ha anat aplicant des d'aleshores a través d'accions en l'àmbit de la recerca, la regulació i la cooperació internacional.

La UE també ha pres mesures reguladores per protegir ciutadans i medi ambient dels alteradors endocrins basant-se en avaluacions científiques i d'acord amb els requisits establerts per la legislació. Concretament, ha pres decisions sobre la manera d'abordar els alteradors endocrins en la legislació sobre plaguicides i biocides, productes químics en general (Reglament REACH), productes sanitaris i aigua. A més, pel que fa als materials en contacte amb els aliments, els cosmètics, les joguines o la protecció dels treballadors en el lloc de treball, les substàncies amb propietats d'alteració endocrina han estat sotmeses a mesures reguladores cas per cas de la mateixa manera que d'altres productes químics amb propietats perilloses.

Sota aquestes línies podeu visionar un reportatge elaborat per l'associació de consumidors Facua sobre els diferents objectes quotidians que poden contenir substancies relacionades amb els alteradors endocrins.

 

Subscriu-te al butlletí de jornal.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article