El Tribunal de Justícia de la UE posa en dubte la legalitat de la llei hipotecària espanyola


El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) ha declarat contràries al dret comunitari la llei hipotecària i la llei d'enjudiciament civil espanyoles per limitar el marge de maniobra del jutge a l'hora d'examinar el caràcter abusiu de les clàusules de contractes de préstec hipotecari  entre un consumidor i un professional.

Segons informa l'associació de consumidors Facua, el TUE resol el cas remès pel Jutjat de Primera Instància número 5 d'Alcobendas, que va preguntar sobre la legalitat de determinades disposicions nacionals. El jutge espanyol sosté que la legislació nacional assenyala que el jutge de cada cas només podrà comprovar si el tipus d'interessos pactat per les parts és superior a tres vegades l'interès legal del diner, sense poder prendre en consideració altres elements. En relació a la clàusula de venciment anticipat, assegura que no podrà tenir en compte cap altra circumstància que no consisteixi en la falta del pagament de tres mensualitats.

En concret, fa referència a un contracte de préstec hipotecari entre dos consumidors i Ibercaja, signat el 2007, que estipulava uns interessos de demora del 19% nominal anual i el venciment anticipat de la totalitat del préstec en cas de falta de pagament de qualsevol de els venciments d'interessos i terminis d'amortització del capital prestat. L'entitat va sol·licitar en 2010 l'inici d'un procés d'execució, al qual els consumidors es van oposar al·legant clàusules abusives.

Així, la sentència del TJUE subratlla que la normativa comunitària no permet que l'apreciació pel jutge del caràcter abusiu de les clàusules que fixen el tipus dels interessos de demora i determinen les condicions del venciment anticipat del préstec quedi limitada a criteris com els que estan definits en la llei hipotecària i en la llei d'enjudiciament civil.

Davant d'aquestes disposicions judicials,  el portaveu de l'associació de consumidors Facua, Rubén Sánchez, considera que "aquesta sentència posa de manifest com la llei hipotecària espanyola està dissenyada en bona mesura per afavorir els interessos de la banca. Es tracta d'una norma que perjudica els consumidors perquè permet l'aplicació d'interessos de demora absolutament injustificats ". "La normativa hipotecària espanyola està fins i tot afavorint els desnonaments; l'hi posen molt fàcil a la banca ja que el consumidor que no té capacitat econòmica per fer front als pagaments a termini, després es veu perjudicat per uns desproporcionats interessos de demora que agreugen encara més la seva situació ", ha denunciat el portaveu de Facua.

Subscriu-te al butlletí de jornal.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article