Taller: Optimització del reg en cultius hortícoles

  • Finca Can Poc Oli Finca Escola Agrària de Manresa
    Manresa

MILLORA DE LA PRODUCCIÓ AMB L’ÚS DE SONDES D’HUMITAT I LA GESTIÓ DEL REG

DATA: Dimarts 9 d’abril.

L’aigua es un element essencial per a la vida, i és a través de la pràctica del reg que mantenim una relació íntima amb els cultius, al dia a dia.
L’objectiu del curs es formar als assistents perquè puguin regar millor, prenent les seves pròpies decisions amb un ventall més ampli de criteris. Parlarem de l’aigua en el sòl i de com s’emmagatzema, de les necessitats dels cultius hortícoles (dosis totals, diàries) i del dimensionament d’aigua per una nova finca. També donarem pautes de maneig i dosis de reg orientatives per alguns cultius en concret. A part de la sessió teòrica, combinarem amb una pràctica de camp on instal•larem sondes d’humitat al sòl (tensiòmetres). És un curs molt recomanable per a les persones que s’inicien i també per a les expertes, perquè l’experiència demostra que ajustant les pautes de reg, la producció millora molt.

PROGRAMA
L’aigua de reg i el sòl
Necessitats d’aigua dels cultius hortícoles
Sistemes de reg (degoteig, aspersió i a manta)
Càlcul de la dosi de reg a partir de la evapotranspiració (ET0)
Mesures d’humitat al sòl: utilització de sondes i sensors
Maneig del reg en agricultura ecològica
Casos pràctics i pautes de reg per a diferents cultius hortícoles
Pràctica d’instal•lació de sondes de reg (tensiòmetres) adaptades a les finques hortícoles

Professor: Borja Camí Marnet. Assessor d’Arreu, Eines per l’assessorament agroecològic

Lloc:
1a sessió a Can Poc Oli, (finca de l’Escola Agrària de Manresa)
C-1411b carretera vella d’Abrera a Manresa, km. 23,6. Al costat de la gossera de Manresa.
Horari: De 10 a 14.
Preu: 42 euros
Més informació: formacio@associaciolera.org / Tel. 93 878 70 35