Sortides de reconeixement d’espècies silvestres d’interès agrícola


ESPÈCIES COMESTIBLES, COSMÈTIQUES I MEDICINALS, BIOINDICADORES DE L‘ESTAT DEL SÒL, ADVENTÍCIES, AMB USOS LÚDICS, REFUGIS DE FAUNA ÚTIL
La identificació de la vegetació que acompanya els conreus permet posar en valor moltes de les espècies que apareixen als camps o marges. Amb freqüència, aquestes són menystingudes i considerades un problema per la competència que exerceixen sobre el cultiu. Tanmateix, moltes poden ser útils en l’àmbit alimentari, cosmètic, medicinal o lúdic, i aquestes són només algunes de les utilitats atribuïbles a les espècies silvestres. També poden jugar un paper clau com a indicadores de l’estat del sòl, com a espècies acompanyants i refugi de fauna útil, o com a indicadores de condicions ecològiques particulars que ens permetran escollir amb major certesa el millor cultiu a realitzar.
I per sobre de tot, són unes espècies a dia d’avui desconegudes però que caldrà tenir molt en compte en la diversificació de l’agricultura i en l’adaptació al canvi climàtic. Resulta cabdal, doncs, saber-les identificar, conèixer-ne els usos, i el rol que poden jugar en diferents sistemes agrícoles, tal i com feien els avis i les àvies fins a mitjans de segle XX.

Aquesta sèrie de sortides, guiades per en MarcTalavera, són una invitació a endinsar-nos al món de la botànica agrícola, l’etnobotànica i als potencials agronòmics de part de la nostra flora arvense, per recuperar de l’oblit uns coneixements que venen de molt lluny, enriquir-los, adaptar-los a realitat actual i projectar-los vers el futur.

Les sortides tindran lloc en diferents zones geogràfiques, per tal d’observar la vegetació i les seves adaptacions ecològiques en funció del tipus de paisatge, del maneig agrícola desenvolupat, i de les condicions ambientals. Alhora, la variabilitat geogràfica ens permetrà conèixer un major nombre d’espècies, des d’aquelles que apareixen al litoral, fins a les pròpies de zones pirinenques.

Sortida 1: 04/04/2019
Zona litoral
Sortida 2: 25/04/19
Penedès / Anoia
Sortida 3: 09/05/19
Nord del Bages / Baix Berguedà
Sortida 4: 23/05/19
Alt Berguedà / Ripollès

Professor: Marc Talavera Roma,  doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona i membre del Col•lectiu Eixarcolant. Especialitzat en  etnobotànica, agroecologia, ecologia forestal i comunicació científica.

Dates i horari: dijous 4, 25 d’abril, 9 i 23 de maig del 2019
De 15,30 a 19,30 hores

Més informació: formacio@associaciolera.org / Tel. 938787035