Una aposta necessària des de la política municipal


La contractació pública municipal destaca a Catalunya, representant el 60% de les adjudicacions. Propostes de l’ESS com les de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) impulsen la contractació pública responsable. És vital implementar estratègies en línia amb la llei de contractes del sector públic per afavorir l’ESS.

Catalunya destaca per la seva naturalesa municipalista, i aquesta realitat es reflecteix en la contractació pública promoguda per les administracions locals. Durant el 2022, el 60% de les adjudicacions i formalitzacions de contractes a Catalunya van ser realitzades per entitats locals. A nivell estatal, el conjunt d’administracions catalanes representa el 19% de les licitacions impulsades per entitats locals.

Aquestes dades posen de manifest la importància del paper de les administracions locals en la contractació pública i com, mitjançant una aposta política, es pot desenvolupar un sistema de contractació que no només promogui sinó que impulsi la responsabilitat social.

En aquest context electoral, diversos actors representatius han proposat mesures adreçades als partits polítics per fomentar l’economia social i solidària (ESS). El document que inclouen la contractació pública responsable i la concertació públic-social. Les cooperatives tenen un compromís efectiu amb la generació d’ocupació de qualitat, el desenvolupament local i l’impacte social.

Cal destacar que totes aquestes propostes posen èmfasi en el desplegament d’estratègies en consonància amb el marc normatiu actual. La llei de contractes del sector públic (LSCP 9/2017), en línia amb les directrius europees, estipula la necessitat que els òrgans de contractació facilitin l’accés a la contractació pública per a les PIMES i l’ESS, així com la incorporació transversal i perceptiva de criteris socials i mediambientals en els procediments de contractació, prioritzant la millor relació qualitat-preu o cost-eficiència com a principi rector per seleccionar les ofertes i buscar proveïdors.

A Catalunya, la contractació pública representa el 30% de la despesa pública, la qual cosa demostra la gran responsabilitat de les administracions locals i el potencial per implementar polítiques transformadores mitjançant la contractació pública. Propostes com les de la XES o la FCTC són de vital importància perquè les administracions locals apostin fermament per continuar desplegant estratègies de Compra Pública Responsable.

Des de la nostra cooperativa instem a fomentar el diàleg públic-privat entre les administracions i l’ESS mitjançant instruments com la consulta preliminar al mercat, millorant el coneixement de les administracions sobre l’oferta de les organitzacions de l’ESS, oferint formació i recursos per facilitar la seva participació, dissenyant procediments i criteris d’avaluació de licitacions que realment afavoreixin la competència (mitjançant lots en els contractes, requisits de solvència adequats a la naturalesa i volum de les organitzacions) i prioritzant la relació qualitat-preu mitjançant la incorporació de criteris socials, ambientals, d’igualtat i comerç just, entre altres.

Finalment, creiem que en aquest context, els nous consistoris han de fer una aposta política decidida i compromesa per la reserva de contractes, ja que aquest mecanisme permet garantir que només les iniciatives de l’ESS puguin ser licitadores potencials, tant a través de la reserva per a Empreses d’Inserció i Centres Especials de Treball d’iniciativa social com per a organitzacions de l’ESS (DA 48ena de la LSCP).

Malgrat els reptes associats a la implementació de la compra pública responsable, és important reconèixer el seu potencial per a generar canvis significatius en la sostenibilitat i la responsabilitat social. Les administracions públiques tenen una gran oportunitat d'exercir un lideratge en aquest àmbit i de ser models a seguir per al sector privat.

La CPR no només té l'avantatge de ser una estratègia responsable, sinó que també pot generar beneficis econòmics a llarg termini mitjançant l'estalvi d'energia, la reducció dels residus i la millora de l'eficiència en els processos de compra.

En definitiva, la compra pública responsable és una eina poderosa per a promoure un futur sostenible i just. Les organitzacions i administracions públiques que adopten aquesta estratègia tenen l'oportunitat de causar un impacte positiu en la societat, el medi ambient i l'economia. És hora de prendre decisions responsables i duradores que beneficiïn a totes les parts interessades i ajudin a construir un món millor per a les generacions futures.

Subscriu-te al butlletí de jornal.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article