Transitant cap a organitzacions (més) feministes


Des de fa alguns anys, a l’Esberla, estem debatent i investigant com portar a la pràctica una transformació feminista real, on la vida i la diversitat de necessitats es posin al centre del procés laboral, fora dels cànons que marca el model capitalista i heteropatriarcal. Existeixen múltiples estudis i enfocaments teòrics que aborden la transició feminista des d’un marc mental, però quan ens posem en el terreny pràctic, què vol dir ser una organització
feminista?

Una organització feminista és aquella que és corresponsable amb la cura individual i col·lectiva de les persones de l'equip tenint en compte les necessitats de la mateixa entitat i de l'ecosistema on es mou. A la vegada, vetlla per construir un espai segur, lliure de violències masclistes i LGBTIQ-fòbiques, reconeix i reparteix de manera equitativa els treballs i tasques històricament invisibilitzades, procura perquè tothom participi activament i aporti la seva veu i posa consciència als conflictes i emocions com una oportunitat per transformar-se.

La nostra experiència ens ha ensenyat que, per sostenir les diferents necessitats de la cooperativa, hem de ser capaces de trobar un equilibri entre les dimensions que configuren l’ecosistema del projecte: la individual, la col·lectiva, la cooperativa i la comunitària.

I és que ens hem adonat que no podem centrar els esforços a satisfer només una de les dimensions sense tensar i desequilibrar les altres. Per exemple, si posem molt al centre les necessitats individuals de les persones que formen part del projecte, podem desatendre les necessitats de la cooperativa i perdre la visió col·lectiva, caure en l’individualisme o deixar de vetllar pel sosteniment econòmic.

Com a alternativa pensem que la clau és vetllar pel projecte compartit, on totes les persones que en formem part participem i sentim nostra la cooperativa.


Des d’aquesta premissa i reflexions, neix el EL RUSC, una eina que ens permet avaluar i orientar de manera holística el sistema de l’Esberla des d’una perspectiva feminista per transitar cap a una vida més vivible, justa i conscient.

El Rusc ens facilita poder consensuar la direcció cap a on remar com a equip. A l’analitzar totes les cares del Rusc (la individual, la col·lectiva, la cooperativa i la comunitària) facilitem la corresponsabilitat de tot l’equip per poder sostenir totes les necessitats de manera global. Aquesta proposta pretén prevenir possibles tensions i malentesos entre les membres de l’equip quan es prioritza alguna de les cares sense tenir en compte tot el conjunt i l’ecosistema de l'organització.

En defintiva, per l’Esberla, transitar cap a una organització feminista vol dir tenir una mirada polièdrica de la realitat de la cooperativa posant atenció a tot el que passa, per atendre la diversitat de necessitats que hi ha en l’ecosistema del projecte.

Tot i així, durant el procés ens han sorgit algunes reflexions internes que volem compartir:

- Cal que siguem conscients de la dificultat d’implementar dinàmiques feministes quan vivim en una societat capitalista i patriarcal que ens fa remar en contra, i invertir moltes energies i recursos en la transició del nostre model, però no oblidem que no estem soles en això, som moltes les organitzacions que estem pensant i duent a la pràctica aquests processos, i enxarxades podem fer-nos més fortes i trobar estratègies per nedar a contracorrent!.

No hi ha fórmules màgiques ni models fixes per desenvolupar una pràctica feminista. Cada organització ho podrà fer des de diferents perspectives segons el
nombre de sòcies, sector d’activitat, territori, model organitzatiu, sostenibilitat econòmica, relació amb la comunitat, moments vitals de les persones, etc.
Imaginació al poder!

A vegades, normativitzar tots els processos no permet acollir la diversitat de necessitats individuals, sovint vinculades a discriminacions estructurals i socials. Tot
i això, nosaltres apostem per regular certs processos estructurals perquè som moltes persones i necessitem acordar uns mínims de funcionament per garantir que
ens cuidem entre nosaltres a través d’uns marcs comuns. Intentem trobar l’equilibri que ens permeti sostenir-nos!

En els propers mesos seguirem investigant sobre l’aplicació del Rusc amb la voluntat de transmetre la nostra experiència a altres organitzacions i poder conèixer l’encaix amb altres realitats. Volem ser un eixam d’abelles per transformar el capitalisme patriarcal! T’hi animes?

Subscriu-te al butlletí de jornal.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article