El Govern intensifica les actuacions de control a les companyies elèctriques davant l’escalada del preu de la llum

Es faran inspeccions de control a empreses comercialitzadores per verificar que informen transparentment sobre els preus i les tarifes 


El Govern, mitjançant l’Agència Catalana del Consum (ACC) del Departament d’Empresa i Treball, ha decidit intensificar les actuacions de control a companyies elèctriques davant l’escalada del preu de l’electricitat, que durant aquest 2021 ha marcat el preu més alt del mercat majorista.

Així mateix, el Govern ha pres aquesta decisió també després de la denúncia recent de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), segons la qual un nombre encara indeterminat de comercialitzadores elèctriques haurien incrementat irregularment el cost de l’energia des que va entrar en vigor la nova tarifa per trams horaris, el passat 1 de juny.

En aquest sentit, el Govern està realitzant actuacions de control a les diverses empreses comercialitzadores de llum que operen a Catalunya, per verificar si proporcionen informació correcta i transparent a les persones consumidores, pel que fa a preus, tarifes i davant de qualsevol modificació contractual, oferint, en aquest darrer supòsit, la possibilitat de rescindir el contracte sense cap penalització, tal com recull la normativa vigent.

Així, totes les persones consumidores, davant de qualsevol indici de frau, poden adreçar denúncies a través del web consum.gencat.cat, perquè el Govern efectuï les comprovacions per detectar possibles incompliments tant en matèria de consum —tal com poden ser les altes o els canvis de contracte sense consentiment, publicitat enganyosa o clàusules abusives—, com pel que fa a la normativa del sector elèctric, com podria ser, per exemple, les alteracions en el preu.

D’altra banda, davant de qualsevol controvèrsia pel que fa als imports facturats, els clients han de reclamar a l’empresa comercialitzadora i si no reben resposta en el termini màxim d’un mes, o bé la resposta no és satisfactòria, poden adreçar-se als organismes públics de consum. Aquests miraran de resoldre la reclamació mitjançant els mecanismes extrajudicials i gratuïts de la mediació i l’arbitratge de consum.

Conèixer la  nova factura de la llum

A banda de les actuacions de control, l’Agència Catalana del Consum, amb el suport de la Direcció General d’Energia, ha iniciat una campanya informativa en mitjans digitals i xarxes socials sobre la nova factura de la llum, amb l’objectiu de fer més entenedors per a la ciutadania els conceptes i apartats que inclou, i amb la finalitat  que pugui detectar de manera clara i fàcil els imports que li cobra la companyia per cada concepte.

La campanya aporta informació sobre de la diferència entre les tarifes de mercat lliure i la tarifa PVPC (preu voluntari per al petit consumidor) amb preu regulat, i els avantatges i els inconvenients de cada una d’aquestes opcions; la possibilitat de contractar dues potències diferenciades, una més cara en horari punta i una altra de més econòmica pel període vall, o la facturació de l’energia consumida en funció dels tres trams horaris (punta, pla i vall).

Davant de qualsevol dubte sobre la facturació dels diferents conceptes, els consumidors i les consumidores poden adreçar-se a l’Agència Catalana del Consum o consultar la pàgina web consum.gencat.cat/factura-llum , un web on es detallen un a un tots els apartats de la nova factura de la llum, per facilitar als consumidors la seva entesa i així garantir que poden actuar davant de possibles negligències per part de les comercialitzadores o empreseses subministradores de llum. 

Subscriu-te al butlletí de jornal.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article