El Suprem diu que l'impost d'hipoteques en casos de dació en pagament s'ha d'aplicar sobre el deute pendent

La banca no corregeix i segueix liderant les queixes dels consumidors, segons la memòria anual elaborada per Adicae


El Tribunal Suprem ha dictat aquest dimecres doctrina sobre la base imposable en l'impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en el cas de dació de pagament -quan no es pot assumir el deute i es dona l’immoble a canvi d’eixugar-lo. El Tribunal ha establert que a l’hora de fixar l’impost, s'ha de tenir en compte l'import del deute pendent i no pas el valor real de l'immoble. La notícia s’ha sabut el mateix dia que Adicae feia públic el seu estudi anual on queda palès el lideratge de la banca quant a queixes dels usuaris.

El Tribunal Suprem ha dictat aquest dimecres doctrina sobre la base imposable en l'impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en el cas de dació de pagament, establint que s'ha de tenir en compte l'import del deute pendent i no el valor real de l'immoble en qüestió.

La sentència de la sala del contenciós-administratiu del Suprem arriba després d'un recurs de Caixabank contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que considerava correcta la liquidació de l'impost en aquesta línia en el cas d'unes finques per saldar un deute derivat d'un préstec hipotecari

La novetat coincidiex amb l’estudi publicat per l’associació d’usuaris de banca Adicae en el que s’assenyala les clàusules sòl i despeses hipotecàries com les principals queixes dels usuaris en la memòria de consultes i reclamacions de l'associació l'any passat.

Els serveis financers ocupen el 85% de les consultes dels socis i consumidors que van a l’entitat amb un especial increment de problemes amb microcrèdits, targetes revolving o crèdits ràpids. D’altra banda, augmenten les consultes i reclamacions en els grans temes de consum. En telefonia s'han disparat el 2018 (més del doble), així com les queixes contra les companyies elèctriques i de gas.

L’associació de consumidors Adicae va atendre durant 2018  338.260 consultes i reclamacions dels consumidors. És un 5,2% més que durant 2017 quan es van atendre 321.538 atencions.

L'augment de consultes i reclamacions que ha rebut l’entitat, l'embús en els jutjats especialitzats per clàusules abusives i el tancament de les entitats amb les seves males pràctiques, porta Adicae a evidenciar la necessitat imminent d'un tomb en les polítiques de consum a l’estat espanyol.

Entre d'altres aspectes l'associació veu clau la creació d'una Autoritat Independent de protecció al consumidor financer, la reforma dels supervisors, l'aprovació de la llei de transparència en els contractes, una reforma del sistema elèctric i de telecomunicacions i impulsar mecanismes alternatius de resolució extrajudicial de conflictes.

Un any més, els abusos en matèria hipotecària per l'obstinació de les entitats financeres (clàusules sòl, IRPH, despeses de formalització, venciment anticipat) han tingut un paper protagonista en les queixes de socis i usuaris que s'han acostat a Adicae. Les clàusules sòl, on l'associació acaba de guanyar la macrodemanda a l'Audiència Provincial de Madrid i té desenes de demandes agrupades, i les despeses de formalització de les hipoteques, amb reclamacions extrajudicials i les 107 demandes col·lectives presentades al febrer han copat el rànquing de les atencions.

Una de les grans novetats d'aquest any ha estat el considerable augment de queixes en matèria de telecomunicacions, amb més de 20.000 consultes, gairebé el doble respecte a 2017. La principal: la pujada del preu de les tarifes. El segueixen el cobrament per baixa anticipada abans de complir la permanència i les males pràctiques en la comercialització sobretot per falta d'informació.

Especialment nombroses han estat les consultes pel cobrament de quantitats en concepte de "pagaments a tercers" per serveis no contractats (o contractats per error) i per serveis de tarifació addicional. En aquests casos, el consumidor es veu abocat a reclamar a una empresa que "presta" aquests serveis mentre la companyia de telecomunicacions es desentén.

L'energia és l'altre gran tema de consum les reclamacions i queixes han augmentat exponencialment durant 2018 fins arribar a les 15.000. L'alt preu de la llum i del gas és la principal queixa, així com les contractacions sota engany, moltes vegades sense saber que estan contractant una empresa diferent a la seva. L’entitat recorda també que ha posat a disposició del consumidor la renovada plataforma d'educació financera, on s'explica com reclamar davant els abusos de les grans entitats.

Subscriu-te al butlletí de jornal.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article