L'atur entre els estudiants de FP és tres vegades inferior a la mitjana juvenil

Educació estudia augmentar les hores de pràctiques en empreses per millorar l'experiència laboral dels alumnes


L'atur dels graduats en FP se situa al voltant del 9% (8.64% al grau mitjà i 9,32% al grau superior), una taxa tres vegades inferior a la de l'atur juvenil, que actualment és del 28,8%. L'estudi d'inserció laboral dels ensenyaments professionals del 2018 xifra amb un 55,1% els graduats que han trobat feina nou mesos després d'acabar els estudis, sis dècimes per sobre de les dades recollides l'any anterior. Així, segons el director general de Formació Professional, Joan Lluís Espinós, es posa de manifest que tenir graduació “és garantia de trobar feina”. 

La importància de les estades en empreses, gràcies a les quals el 25% dels alumnes troben feina, està fent replantejar els currículums a Educació per augmentar les hores de pràctiques. Nou mesos després de graduar-se doncs, el 38,54% dels joves ja treballen i un 16,56% treballen i estudien a la vegada. Un 36% més, decideix continuar estudiant. Si l'FP s'ha cursat en modalitat dual, la inserció laboral s'enfila fins al 47,41%, mentre que un 17'71% combina la feina i els estudis i un 28,31% continua estudiant.

Així, només un 6,5% dels graduats en dual busquen feina nou mesos després d'acabar els estudis. La inserció laboral també és més alta entre els graduats superiors, però els qui acaben un cicle de grau mitjà aposten, en un 63% dels casos, per continuar estudiant.  De fet, la continuïtat formativa també és una tendència consolidada entre els qui escullen l'FP quan acaben l'ESO. Per això, Espinós creu que està desapareixent l'etiqueta que l'FP és pels qui no volen estudiar.

Un 17',6% dels graduats en grau mitjà, es prepara després dels estudis d'FP, per entrar a la universitat, cosa que ja fan un 1,1%. Arribar a la universitat és més fàcil pels graduats de grau superior, ja que és un camí que segueix el 65,28% dels estudiants titulats, mentre que el 21,23% aposta per un altre cicle de grau superior. 

De la FP a la universitat

Espinós ha admès, doncs, que la manera d'entendre la formació universitària com a continuïtat del Batxillerat “està trencada”, perquè cada vegada són més els qui entren a la universitat després d'FP i que, per tant, l'itinerari professionalitzador s'ha consolidat a l'hora de formar-se des de l'àmbit acadèmic. 

Les principals vies per trobar feina són l'empresa on s'han cursat les pràctiques i el centre on s'ha estudiat, que representa el 40% dels contractes. La xarxa personal suposa un 20% aproximadament d'aquestes feines, i l'enviament d'un currículum, una mica menys. Entre els alumnes que no han trobat feina, la percepció que els falta experiència és majoritària i per aquests motius, Educació està estudiant augmentar les hores d'estades en empreses entre els alumnes d'FP. 

Segons Espinós s'ha d'actuar en base a aquesta hipòtesis que conclou que la formació a l'empresa “és bona” i, per tant, aposta per incrementar les hores actuals, de 400. Els alumnes de formació dual s'hi passen 1.000 hores a l'empresa, però Espinós creu que no es poden comparar les dades perquè les empreses ja contacten amb l'estudiant com un possible futur treballador i per tant, sempre serà més fàcil l'ocupabilitat entre els graduats en aquesta modalitat. 

La fabricació mecànica, l'especialitat líder

Entre totes les famílies analitzades, les que estan relacionades amb l'àmbit industrial tenen un major grau d'inserció, tant en mitjà com en superior, i la fabricació mecànica en especial. Però a més, les famílies de química, instal·lació i manteniment, marítimopesquera, hoteleria i turisme o sanitat superen el 60% d'ocupabiltiat. 

El darrer any també han crescut els contractes laborals entre graduats, tant temporals com indefinits. Entre els tècnics superiors, un 34% té el contracte indefinit i entre els mitjans, l'augment es dona en la contractació temporal del 65,49%. Pel que fa a les jornades laborals, els graduats superiors treballen majoritàriament a jornada completa, mentre que els graduats mitjans ho fan aproximadament la meitat. En ingressos, e 49% dels graduats tenen contractes d'entre 900 i 1.200 euros.

Per un 27% de graduats superiors el sou és d'entre 1.200 i 1.500, una proporció inferior als graduats mitjans, del 18,09%. Segons el president general del Consell de Cambres de Catalunya, són dades que cal transmetre als estudiants però també “als seus pares”, per posar en valor la funció de l'FP. Les dones predominen entre el primer tram salarial i els homes, en el segon. L'estudi s'ha fet analitzant la situació dels 42.092 graduats el curs 2016-2017, entre sis i nou mesos després de titular-se. 

Subscriu-te al butlletí de jornal.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article