Els estralls de la Xilella Fastidiosa en les oliveres del sud d'Europa objecte d'investigació a la CE