Hidràulica d’alta densitat


Com és sabut, les energies renovables tenen l’inconvenient que la seva generació només ocorre quan el sol brilla o el vent bufa. I com que això mai coincideix exactament amb el consum, per tal de que puguem funcionar exclusivament amb energies renovables, ens calen maneres de poder-les emmagatzemar. Tant és així, que els analistes de Bloomberg NEF han identificat que, cap al 2040, ens caldrà 100 cops més capacitat d’emmagatzemar energia que la que tenim ara mateix.

I és aquí on apareix Rhe Energise aportant una nova opció, consistent en reinventar la més venerable de totes les actualment existents. Efectivament, l’emmagatzemament hidràulic, que fa dècades que s’utilitza, consisteix en dos embassaments d’aigua a diferents alçades. Quan hi ha excés d’energia, l’aigua es bombeja del més baix al més alt, a on s’acumula l’energia. I quan aquesta energia és necessària, llavors es fa baixar del més alt al més baix, tot aprofitant l’empenta de l’aigua en baixar per a produir electricitat. Com que la capacitat d’aquests sistemes d’emmagatzemar energia és proporcional als volums d’aigua embassats, i al desnivell entre els dos embassaments, les principals limitacions d’aquest sistema són l’impacte social i ambiental dels embassaments, i la necessitat d’uns certs desnivells mínims. I la combinació d’aquestes dues limitacions fa que hi hagi molt poques ubicacions disponibles, i que pràcticament totes ja estiguin utilitzades.

La genialitat de Rhe Energise ha sigut crear un fluid que és 2.5 cops més dens que l’aigua. Automàticament, això fa que, pel mateix volum, obtinguem 2.5 cops més energia, o que ens calgui 2.5 cops menys alçada per obtenir-ne la mateixa. Així, per volum de fluid, a una instal·lació de Rhe Energise només li caldrà un 40% del desnivell que li caldria si treballés amb aigua. I això el que fa es incrementar enormement el nombre d’ubicacions a on es pot instal·lar aquest sistema. Segons Rhe Energise, tant sols a Europa, hi hauria 80,000 ubicacions adequades.

Però és que aquesta solució té múltiples avantatges addicionals. El primer, és que es basa en un principi validat durant moltíssims anys d’operació. El segon és aquestes instal·lacions tenen una vida útil de més de 60 anys. El tercer, és que aquests sistemes poden ser tancats, amb tots els tancs i les canonades enterrats. Això evita impactes ambientals i també evita l’evaporació, ço que fa que aquests sistemes puguin treballar en climes tant calorosos com calgui, fins i tot aquells a on sistemes basats en bateries podrien tenir problemes d’escalfament. El quart, és que seran un 40% més barats que un sistema equivalent a base de bateries. I el cinquè, que no tenen cap problema de residus ni durant el funcionament, ni al final de la vida útil.

Segons Rhe Energise, que preveu poder construir instal·lacions capaces de poder subministrar entre 10 i 50 MWatts, l’eficiència del sistema, des de que agafa electricitat de la xarxa, fins a que li retorna, serà del 83%.

L’empresa, lògicament, no comparteix gaires detalls del fluid en qüestió, que és el veritable secret de la proposta. Però ens diuen que, bàsicament, és aigua amb partícules sòlides en suspensió, ço que li dona la superior densitat, amb un tensioactiu per a que tals partícules és mantinguin en suspensió. Segons Rhe Energise, aquest fluid és inert i no representa cap risc ambiental ni de corrosió.

I quin és el grau de materialització d’aquesta proposta? Doncs aquest Febrer Rhe Energise va dur a terme una campanya de captació de microinversors (crowdfunding), a on buscaven una injecció de capital de 100,000 lliures, i a on en varen rebre 840,000. Amb aquests diners, Rhe Energise ara construirà una planta pilot de 500 KW, i espera poder construir la primera planta industrial el 2023.

Subscriu-te al butlletí de jornal.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article