La disciplina de mercat i les persones consumidores


Perquè és necessari el control de mercat? El concepte de disciplina ens remet, amb caràcter general, a respectar unes normes, unes regles de comportament en qualsevol àmbit o activitat. En aquest cas, parlem de disciplina de mercat per referir-nos a un conjunt de normes i regulacions (tant d’àmbit comunitari, com estatal com catalanes) d’obligat compliment per part de les empreses que comercialitzen béns i serveis per tal d’assegurar el correcte funcionament del mercat i que es protegeixen adequadament els drets i els legítims interessos de les persones consumidores. El compliment d’aquestes normes garanteix, d’una banda, l’equilibri de les relacions entre les persones consumidores i les empreses o comerciants i, d’altra banda, facilita la competència en condicions d’igualtat entre els mateixos agents econòmics.

Els objectius de la disciplina i el control del mercat són diversos: evitar les pràctiques fraudulentes, abusives i deslleials que distorsionen el mercat; protegir els drets i els legítims interessos econòmics de les persones consumidores i usuàries; controlar que la publicitat dels productes i serveis no indueixi les persones consumidors a engany, error o confusió; comprovar que els contractes que signen les persones consumidores amb les empreses no continguin clàusules abusives; controlar que els productes i serveis que es posen al mercat a disposició de les persones consumidores incorporin la informació, l’etiquetatge i les instruccions d’ús o de precaució pertinents per fer-ne una utilització adequada i segura; i controlar la seguretat dels productes que es posen en circulació al mercat. Amb aquest objectiu, l’Agència Catalana del Consum forma part de la xarxa europea d’alerta de productes (RAPEX), que permet detectar la presència al mercat de productes que poden comportar un risc per a la salut i seguretat de les persones, n’impedeix la posada en circulació o bé n’ordena la retirada i destrucció a fi d’evitar que arribin a mans dels ciutadans.

Com es duu a terme? L’Agència Catalana del Consum no tan sols fa complir les regles del mercat sinó que també proposa normes per a la seva la regulació que són vinculants per als agents econòmics i les persones consumidores. El Codi de consum de Catalunya, que és la norma de referència en aquest àmbit al nostre país, també preveu l’autoregulació, mitjançant la qual les organitzacions empresarials poden adoptar codis de conducta o de bones pràctiques, una opció que l’Agència Catalana del Consum té com a objectiu promoure en els propers anys.

El control del mercat es duu a terme per part de la inspecció de Consum, que té com a funció principal investigar, comprovar i controlar el compliment de la normativa aplicable als diferents sectors econòmics. Rep les denúncies de les persones consumidores per incompliments de la normativa de defensa dels consumidors i usuaris. Inspecciona comerços i empreses que intervenen en la comercialització de productes o en la prestació de serveis. També porta a terme campanyes d’inspecció i control de mercat per tal de supervisar l’adequació normativa d’aquells sectors que es consideren prioritaris. Igualment, informa i assessora els agents econòmics en relació amb la normativa que els resulta aplicable.

Iniciant procediments administratius sancionadors. En cas que, arran de les actuacions de la inspecció de consum, es constatin incompliments de la normativa en matèria de protecció dels drets dels consumidors i usuaris, l’Agència Catalana del Consum inicia els corresponents expedients sancionadors. Per mitjà d’aquests expedients, i d’acord un procediment específic, s’imposen sancions econòmiques o de destrucció de mercaderies perilloses o fraudulentes a les empreses infractores amb la finalitat de protegir els interessos generals dels ciutadans i evitar la reiteració de les males pràctiques en el futur.

Subscriu-te al butlletí de jornal.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article