Nous hàbits per a un consum més responsable


Les sensibilitats socials emergents comencen a qüestionar el sistema de consum actual i ens empenyen a introduir canvis en el nostre comportament com a societat, per tal d’assolir una manera de consumir més reflexiva i conscient; en definitiva, més responsable.

En aquest sentit, les conclusions de l’estudi Canvis de comportament social i noves formes de consum, elaborat durant el 2019 a petició de l’Agència Catalana del Consum (ACC), revelen una tendència clara: els nous comportaments de consum, cada cop més ètics i socialment responsables, fan preveure un canvi dels hàbits actuals cap a un model basat en la sostenibilitat.

L’estudi conclou que els consumidors i les consumidores del futur exigiran ètica, transparència, honestedat i coherència a les empreses, així com una aposta clara per valors de consum sostenibles i respectuosos.

Consumir productes i serveis de manera responsable implica informar-se, planificar i reflexionar sobre les conseqüències dels nostres actes de compra. I tot això tenint en compte, a més a més de les característiques i el preu, aspectes com ara la conservació del medi ambient, la justícia social o la igualtat de gènere.

Com no pot ser d’una altra manera, des de l’ACC i el Departament d’Empresa i Coneixement treballem per fomentar aquestes actituds ètiques envers el consum, de manera que sigui reflexiu, sostenible, solidari i compromès.

Per començar, un consum reflexiu ens permet planificar amb calma quins productes volem adquirir o quins serveis hem de contractar, comparar les diverses opcions que podem trobar en el mercat i fer una tria ben fonamentada i que s’ajusti realment a les nostres necessitats. D’aquesta manera, evitem compres impulsives que poden acabar sent poc satisfactòries.

A més, la compra planificada també ens ajuda a controlar les despeses i ajustar-nos al pressupost disponible. Així evitem problemes greus com ara el sobreendeutament i la desestabilització de l’economia familiar.

Un altra de les claus del consum responsable és la sostenibilitat mediambiental. Les accions que podem fer per ajudar a minimitzar l’impacte del consum en el medi ambient són moltes i molt diverses.

Per exemple, amb la compra de productes ecològics o de proximitat, a més de tenir-ne un coneixement més directe de la procedència, també reduïm els costos energètics i de contaminació que implica el fet d’haver de transportar productes des de zones més allunyades. I al mateix temps, afavorim la conservació d’espècies agroalimentàries autòctones i contribuïm al manteniment de les petites explotacions familiars del nostre entorn i al creixement i el desenvolupament del nostre país.

No podem oblidar-nos tampoc de la necessitat de reduir els volum de residus i de fer un ús més eficient dels recursos naturals. Evitem embolcalls innecessaris; optem per productes reutilitzables, reciclats o reciclables i moderem el consum d’energia i d’aigua.

D’altra banda, si ens centrem en aspectes com la solidaritat i el compromís, hem de tenir en compte el comerç just, un model alternatiu basat en la producció, la distribució i la comercialització dels productes tenint en compte criteris ètics. Si apostem pel comerç just, col·laborem en el desenvolupament sostenible de les economies més desfavorides del planeta.

En un altre ordre de coses, considero que consumir amb responsabilitat ha d’implicar també lluitar contra la desigualtat de gènere. Malauradament, la publicitat encara utilitza estereotips de gènere per a la promoció i la venda de productes i serveis. El sexisme és especialment present en la publicitat de les joguines: n’hi ha que se segueixen considerant exclusives per a nenes i d’altres que només s’adrecen als nens. Això només contribueix a perpetuar la desigualtat entre homes i dones.

En conclusió, si introduïm aquestes petites accions en el nostre dia a dia com a persones consumidores, estem contribuint a un gran canvi: un model de consum més responsable i sostenible, respectuós amb les persones i amb l’entorn.

Subscriu-te al butlletí de jornal.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article