L'atur dels joves és el que més creix a la UE

A l'estat espanyol l'atur juvenil ha passat del 20% al 33% en els darrers dotze mesos

La taxa d'atur de la UE va començar a pujar a principis del 2008 com a conseqüència de la crisi econòmica. Des d'aleshores el nombre d'aturats, especialment entre els joves, ha augmentat de manera notòria en tot l'àmbit comunitari.

Durant el primer quadrimestre de 2009, la taxa d'atur a la UE per a la franja d'edat de 15 a 24 anys es va situar al 18,23%, bastant per sobre que la taxa global d'aturats, que va ser del 8,2%. Als 27 Estats membres de la UE es van registrar cinc milions de joves aturats. A la zona euro, la taxa d'atur juvenil va ser del 18,4% (i 3,1 milions de joves) i la taxa total d'atur del 8,8%.

L'atur juvenil és el que més augmenta

Entre el primer quadrimestre de 2008 i el de 2009, la taxa d'atur juvenil a la UE va augmentar 3,7 punts percentuals, mentre que la taxa global d'atur va créixer 1,5 punts.

L'atur de la població més jove va augmentar a tots els Estats membres llevat de Bulgària, on va baixar del 13,9% el primer quadrimestre de 2008 al 13,5% en el mateix període de 2009. Els increments més importants pel que fa a l'atur juvenil es van detectar a Letònia (de l'11 al 28,2%), Estònia (del 7,6 al 25,1%) i Lituània (del 9,5% al 23,6%), mentre que els més baixos han estat a alemanya (del 10,2 al 10,5%) i Polònia (del 17,8 al 18,2%.

En el cas d'Espanya, la taxa d'atur juvenil ha passat del 20,7% el primer quadrimestre de 2008 al 33,6% (789.000 persones) i se situa com el país de la UE amb l'índex més alt de joves aturats.

Més informació: Eurostat


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article