900.000 persones d'"alta pobresa" a Catalunya

El Banc d'Aliments estima que a Catalunya hi ha més de 900.000 persones en situació d'"alta pobresa", amb aquesta denominació són considerades les famílies que tenen uns ingressos inferiors a 460 euros mensuals. L’entitat valora que coincidint l'any 2.010 amb la presidència espanyola de la Unió Europea s'arribi a fer un balanç dels 10 anys de Estratègia Europea per a la lluita contra la pobresa i l’exclusió social. Serà el moment, diu en un comunicat, de proposar nous elements d’actuació per evitar que s’enquisti aquesta problemàtica que no te raó d’existir dins d’una societat democràtica i avançada com és l’europea.

El Banc d'Aliments recorda que en la Cimera de Lisboa de l’any 2.000, per primera vegada la Unió Europea va adoptar un programa especial de lluita contra la pobresa i l’exclusió social. Els indicadors per mesurar la pobresa situen Espanya, Portugal i Grècia, any rere any, a la cua d’Europa: són els països amb menys ajuts socials. Catalunya no n’és una excepció.

La pobresa de llarga durada, a Espanya i també a Catalunya, té unes característiques estructurals sòlides, ja que encara que el 53% de llars reben algun tipus de prestació social ( vellesa, jubilació, atur i d’altres), aquestes se situen a un nivell inferior al d’Europa.

En aquest darrer any, les persones ajudades per les entitats benèfiques que acudeixen al Banc dels Aliments han augmentat un 52%. Això és degut a la situació actual de crisi, que ha situat l’atur a Catalunya al voltant del 20% de la població i segueix creixent. Un atur d'entre els més alts d’Europa. Aquesta realitat afecta a tots els nivells de la població però especialment als joves que busquen la primera feina i als immigrants.

Les facetes de la pobresa de llarga durada són molt diverses, i per a cada una d’elles cal un tractament individual. Els jubilats, vídues i famílies monoparentals encara formen el nucli estructural més nombrós, al que cal afegir els de persones amb malalties cròniques, discapacitats, o drogoaddictes, però els immigrants ja representen prop de la meitat de persones assistides per les entitats benèfiques que acudeixen al Banc dels Aliments de Barcelona.

Actualment estan apareixent nous elements de vulnerabilitat, com són les famílies del país aturades que suporten costos d’habitatge o hipoteques que representen més del 70% dels seus ingressos. O les famílies d’origen africà / llatinoamericà que varen optar pel reagrupament familiar i ara no poden suportar l’augment de les despeses per habitatge i els seus serveis.

A tot això s’afegeix la incorporació de nous segments de població que van exhaurint els temps de subsidi per atur, que sovint són molt curts d’acord amb els pocs anys cotitzats.

Les entitats benèfiques que estan situades a primer front d’escomesa del problema estan renovant esforços i donen uns greus senyals d’alarma davant la immensitat de la problemàtica de difícil solució. És per això que demanen una vegada més que els responsables polítics i el sector empresarial actuïn per evitar que aquesta situació s'allargui en el temps provocant la feblesa de les xarxes socials de suport existents.

Per què donar aliments?

La Fundació Banc dels Aliments treballa juntament amb les empreses per donar resposta a la fam d’aquí des de la lluita contra el malbaratament alimentari. Sovint i per diversos motius, les empreses es troben amb estocs d'aliments emmagatzemats que són consumibles però no comercialitzables. Davant d’aquesta situació l’empresa pot destruir els aliments, cosa que suposa un cost econòmic i mediambiental, o bé donar-los al Banc dels Aliments. L’empresa que dóna els excedents alimentaris passa a formar part de la cadena solidària del Banc dels Aliments, i col·labora així en la tasca primordial de l’eradicació de la pobresa alimentària d’aquí. El banc d'aliments distribueix els productes a tota la xarxa d'entitats benèfiques del territori.

Com donar aliments

L’empresa que vol donar aliments només ha de posar-se en contacte amb el Departament de Recaptació d’Aliments i Relacions amb Empreses del Banc dels Aliments (93 346 44 04) i l’informarem de la manera com ha de fer la donació. A més, oferim UNA SOLUCIÓ per a cada empresa.

Més informació en aquest enllaçNo hi ha cap comentari

Comenta aquest article