Consum Català, Associació Catalana de Consumidors

Informa Plataforma per la Llengua: Com sabeu des de fa temps la Plataforma per la Llengua està treballant i aconseguint resultats a partir del treball amb els consumidors. Actualment amb altres persones procedents de diverses entitats estem impulsant la creació d'una Associació de Consumidors, anomenada Consum Català, Associació Catalana de consumidors. L'estructura jurídica que té una associació de consumidors és diferent que la que pot tenir una entitat normal, i li permet d'intervenir en àmbits fins ara inèdits a la Plataforma per la Llengua. Ara bé, per aconseguir-ho hem de ser 2000 socis. És per això que us demanaríem si us en podeu fer: és molt senzill, es tracta d'omplir la butlleta que us adjuntem. Com veureu, es té plenament en compte la possibilitat de ser-ho en quota zero, sobretot si ja col·laboreu amb la Plataforma per la Llengua o amb Òmnium Cultural. - Informar i educar la ciutadania sobre la protecció de la salut i la seguretat, dels interessos econòmics del consumidor, la protecció jurídica i reparació de danys, la representació, la consulta i la participació, i els drets lingüístics i de país de què disposa, així com de la resta de drets que com a consumidor ostenta. Vetllar perquè els agents públics i privats contribueixin a fornir la informació adequada als consumidors i usuaris. - Promoure la consciència de consumidor responsable a l'hora d'escollir béns i serveis. - Conscienciar la població de la necessitat d'emprendre actuacions que asseguri el seu respecte quan actua com a consumidor. - Promoure la consciència del consumidor responsable, a l'hora d'escollir béns i serveis - Treballar per tal que les empreses respectin i estenguin els codis ètics empresarials. - Actuar com a interlocutors amb les empreses i agents comercials per tal d'assegurar el compliment dels drets dels consumidors. - Orientació i gestió de les queixes, denúncies i reclamacions d'aquelles persones que ho sol·licitin, sense oblidar el seguiment del procés per tal d'aconseguir el respecte del dret vulnerat. - Facilitar de manera periòdica als mitjans de comunicació informació sobre els estudis, actuacions, propostes i campanyes que Consum Català-Associació Catalana de Consumidors dugui a terme. - Exercitar els procediments administratius, i judicials que el marc legislatiu posa a l'abast per tal d'assegurar el compliment dels drets dels consumidors i llur respecte. - Proporcionar a l'administració pública material, estudis i propostes en la línia del respecte dels drets dels consumidors. - Maldar en administracions i empreses per a l'extensió dels drets i respecte del consumidor, sense oblidar els drets lingüístics i de país. Vetllar perquè les legislacions incrementin cada vegada el respecte i el compliment d'aquests drets. Si s'escau, maldar per a la reforma de les legislacions vigents per a garantir el respecte dels drets dels consumidors. - Qualsevol altre objectiu relacionat amb els compliment dels drets de què disposen els consumidors i usuaris, destacant especialment els drets lingüístics i culturals, el respecte al medi ambient, l'ètica de la producció dels productes (en especial quan provenen dels països anomenats del tercer món), els aspectes socials i pacifistes. butlleta Més informació a: Omnium culturalRacó català

Subscriu-te al butlletí de jornal.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article