Els espais urbans amb poc trànsit fan un veïnat més participatiu

Un estudi elaborat per investigadors de la Universitat de  New Hampshire evidencia que viure en un barri on els veïns tinguin més facilitat per caminar/passejar ofereix uns beneficis socials considerables. És a dir, els ciutadans residents en barriades més transitables a peu també són els que tenen un percentatge més alt de participació en projectes comunitaris, associacions o voluntariat. L'estudi titulat "Examen de la possibilitat de caminar i capital social com a indicadors de qualitat de barris municipals" ha estat encapçalat per Shannon Rogers, una experta en la relació del transport i l'entorn construït i el seu impacte en les xarxes socials. 

L'estudi, es basa en una enquesta a 700 residents de vint barris de Portsmouth i Manchester. Els participants van respondre a preguntes sobre les possibilitats de caminar que oferia el seu barri i la percepció del seu capital social. Dels resultats se'n desprèn que el veïns que viuen en espais urbans més adaptats per als vianants tenen un percentatge més alt de participació en projectes comunitaris, associacions, voluntariat i destinen menys hores a veure la televisió que els que viuen en barriades de trànsit més dens.

No obstant això, encara que els resultats semblen convincents, Rogers assenyala que no s'han de prendre com a científicament exactes, ja que els resultats es poden veure mitigats per una més que provable autoselecció per gustos dels individus a l'hora de triar casa en un barri on sigui més fàcil caminar. La directora de l'estudi assenyala que a més dels beneficis ambientals i de salut que aporta la integració de l'acte de caminar en la vida diària, en comptes de conduir, cal tenir present que anar a peu en els desplaçaments pel barri augmenta el nombre d'interaccions socials.

L'estudi està sent utilitzat per entendre i mesurar el comportament del transport, el capital social, i l'estructura de l'espai de les comunitats. L'objectiu és crear un marc per als planificadors que els permetin construir comunitats més sostenibles.

Més a Trehugger

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article