Medicus Mundi s'afegeix a la 'targeta ONGafinitat' de Bancaixa

Medicus Mundi ha entrat a formar part del grup d'organitzacions no guvernamentals integrades en la 'Targeta ONG Afinitat' de Bancaixa, que comptava fins ara amb ACNUR, Mans Unides, UNICEF, Creu Roja i Acció contra la Fam, entre d'altres. L'entitat financera valenciana destina el 50% dels beneficis obtinguts per l'ús d'aquesta targeta en les compres dels seus clients, a programes d'acció social de les diferents ONG que s'hi han associat. Actualment l'entitat ja compta amb més de 100.000 clients que han triat la targeta ONGAfinitat per les seves operacions, tan en versió on line com en la tradicional, un producte que ha registrat un increment del 20% els darrers mesos. En el cas que l'ONG que escull el client no sigui inclosa en les que l'entitat té certificades, la mateixa ONG pot donar-se d'alta aportant la documentació justificativa de les seves activitats. Font: Yahoo

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article